Hyppää sisältöön
Media

Puiset kevyenliikenteen sillat (puukesillat)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

SMK Suomen metsäkeskus

Hankkeen kuvaus

Suomessa on arviolta kymmeniä tuhansia kevyenliikenteen, liikuntapaikkojen ja retkeilyalueiden käytössä olevia siltoja. Tiedot kevyenliikenteen siltojen sijainnista, kunnosta ja kestävyydestä ovat silti puutteellisia ja hajallaan eri toimijoilla. Luonnossa liikkuminen on lisääntymässä, joten siltojen käyttö ja ylläpidon vastuut kasvavat. Puu soveltuu loistavasti luonnolliseen ympäristöön kevyenliikenteen siltojen materiaaliksi, muun muassa keveytensä ja ekologisuutensa ansiosta. Nykyisissä kevyen liikenteen silloissa on käytetty paljon muitakin materiaaleja, vaikka yhä useammat ratkaisut voitaisiin yhtä hyvin toteuttaa täysin puurakenteisina.

Hankkeen päämääränä on selvittää mahdollisuutta luoda ja pilotoida kevyenliikenteen siltatiedolle valtakunnallinen tietokanta, jolla voidaan arvioida kyseisten siltarakenteiden investointitarpeita. Lisäksi tietokannan avulla voidaan viestiä puusiltarakenteiden markkinapotentiaalista tyyppiratkaisujen suunnittelijoille ja valmistavalle teollisuudelle. Hankkeen avulla tuetaan myös tuotekehitystä ja osaamisen kehittämistä kevyen liikenteen puusiltojen suunnittelussa ja valmistuksessa. Tukemalla tuotekehitystä ja avaamalla tietoa kysynnästä voidaan edistää kustannustehokkaiden puurakenteisten siltaratkaisujen syntyä kevyenliikenteen käyttöön. 

Hanke täydentää vuosina 2020-2022 metsäkeskuksen ja Suomen tieyhdistys ry:n toteutettamaa Yksityisteiden puuinfra-hanketta. Lue lisää: Yksityisteiden puuinfra

Puiset kevyenliikenteen sillat -hanke toteutetaan osana maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Hanke toteuttaa samalla ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelman, Biotalousstrategian ja Kansallisen metsästrategian tavoitteita.

Kesto

Marraskuu 2023 –  syyskuu 2024

Hankekuvaus

Puiset kevyen liikenteen sillat -hankesivu (metsäkeskus)
​​​​​​​
Kooste hankkeen sisällöstä (pdf, metsäkeskus)

Lisätietoja

Johanna Pulli, Suomen metsäkeskus, johanna.pulli@metsakeskus.fi