Hyppää sisältöön
Media

MMM hakee rahoitettavaksi nautojen ruokinnan ilmastokestävyyttä kehittäviä hankkeita

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2022 11.44
Tiedote
Lypsylehmiä laiduntamassa ja syömässä apilapellolla.

Maa- ja metsätalousministeriö toteuttaa 6.6.-18.7.2022 avoimen hankehaun, jonka tavoitteena on tukea kotieläintalouden kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien ratkaisujen kehittämistä. Haku on osa maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Euroopan unioni hyväksyi keväällä 2022 ensimmäisen pötsimetaanin muodostumista vähentävän rehun lisäaineen, 3-nitro-oksipropanolin.  Lisäaine hyväksyttiin käytettäväksi lypsylehmien, emolehmien ja siemennettyjen hiehojen rehussa.

Maa- ja metsätalousministeriö hakee nyt rahoitettavaksi selvityksiä ja hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää nautojen ruuansulatuksesta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä ruokinnallisia ratkaisuja. 

Hankkeilla haetaan ratkaisuja nautojen ruokintaan liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen ja erityisesti pötsikäymisessä syntyvän metaanin päästön vähentämiseksi. Lisäksi hankkeilla lisätään tietämystä jo käytettävissä olevista ja 5-10 vuoden kuluessa tulossa olevista päästöjen vähentämiskeinoista sekä kannusteista ja ohjauskeinoista, joilla vähentämiskeinoja voidaan ottaa käyttöön ja niiden käyttöä voidaan edistää.

Hankkeiden toivotaan esimerkiksi

  • pilotoivan metaania vähentävän lisäaineen käyttöä nautojen ruokinnassa,

  • tuottavan uutta tietoa kuluttajien kotieläintuotantoon ja tuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimiin liittyvistä asenteista ja odotuksista sekä

  • selvittävän kannusteita ja ohjauskeinoja, joiden avulla voidaan vähentää nautojen ruokintaan ja ruuansulatukseen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

Tavoitteena on rahoittaa 2-4 hanketta yhteensä 700 000 eurolla. Eri toimijat voivat muodostaa yhdessä hankekonsortioita. Hankkeet voivat olla kestoltaan 1-3 vuotisia ja niiden tulee päättyä viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä.

Hakemus on jätettävä maa- ja metsätalousministeriön sähköiseen hakujärjestelmään 18.7.2022 kello 16.15 mennessä. Tarkemmat tiedot hausta hakuilmoituksessa.

Hakuilmoitus (PDF, päivitetty 20.6.2022 liitteellä 1)

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus (mmm.fi)

Maa- ja metsätalousministeriön koordinoiman Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa maankäyttösektorin ilmastotyöhön liittyvää osaamista ja tietopohjaa sekä tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Lisätietoja kokonaisuudesta sekä tiedot jo rahoitetuista hankkeista löytyvät osoitteessa mmm.fi/maankäyttösektorin-ilmastosuunnitelma

Lisätietoja:

Eeva Saarisalo
erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
0295 162 366
eeva.saarisalo@gov.fi

Anna Salminen
erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
050 358 8793
anna.salminen@gov.fi