Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet utlyser finansiering för projekt som utvecklar klimatsmarta utfodringslösningar för nötkreatur

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2022 11.44
Pressmeddelande
Lypsylehmiä laiduntamassa ja syömässä apilapellolla.

Jord- och skogsbruksministeriet genomför en öppen utlysning av projektfinansiering i syfte att stödja utvecklandet av lösningar som minskar växthusgasutsläppen från husdjursproduktionen. Finansiering kan sökas under tiden 6 juni–18 juli 2022. Utlysningen hör till markanvändningssektorns klimatåtgärdspaket Fånga kolet.

Våren 2022 godkände Europeiska unionen den första fodertillsatsen som minskar metanbildning i våmmen, 3-nitrooxipropanol.  Tillsatsen godkändes för användning i foder för mjölkkor, dikor och inseminerade kvigor.

Nu utlyser jord- och skogsbruksministeriet finansiering för utredningar och projekt som har som mål att utveckla utfodringslösningar för att minska de växthusgasutsläpp som nötkreaturs matsmältning ger upphov till. 

Genom projekten söks lösningar för att minska växthusgasutsläppen i samband med utfodring av husdjur och särskilt för att minska utsläppen av metan som bildas vid fermentering i våmmen. Projekten ska också öka kunskapen om redan befintliga metoder för minskning av utsläppen och metoder som kommer att finnas inom 5-10 år samt kunskapen om incitament och styrmedel genom vilka metoderna kan tas i bruk och användningen av dem främjas.

Förhoppningen är att projekten till exempel

  • gör pilotförsök med användning av fodertillsatser som minskar metanbildningen vid utfodringen av nötkreatur

  • tar fram ny kunskap om konsumenternas attityder till och förväntningar på djurproduktionen och metoderna för att minska växthusgasutsläppen från produktionen

  • utreder incitament och styrmedel för att minska växthusgasutsläppen i samband med nötkreaturens utfodring och matsmältning.

Målet är att finansiera 2-4 projekt med sammanlagt 700 000 euro. Olika aktörer kan tillsammans bilda projektkonsortier. Projekten kan pågå i 1–3 år och ska vara genomförda senast vid utgången av 2024.

Ansökan ska lämnas in via jord- och skogsbruksministeriets elektroniska ansökningssystem senast den 18 juli 2022 före kl. 16.15. Närmare uppgifter om ansökan finns i utlysningstexten.

Utlysningstexten (PDF på finska)

Klimatlösningar inom markanvändningssektorn (mmm.fi)

Målet med klimatåtgärdspaketet Fånga kolet, som samordnas av jord- och skogsbruksministeriet, är att förbättra kompetensen och kunskapsunderlaget inom markanvändningssektorns klimatarbete samt att hjälpa lantbruksproducenter, skogsägare och andra aktörer som beslutar om markanvändningen att utveckla och införa nya klimatsäkra verksamhetssätt. Mer information om helheten och information om projekt som redan fått finansiering finns på mmm.fi/sv/markanvandningssektorns-klimatplan

Ytterligare information:

Eeva Saarisalo
specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet 
0295 162 366
eeva.saarisalo@gov.fi

Anna Salminen
specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet 
0295 162 002 
anna.salminen@gov.fi