F - Eläinten hyvinvointi

1. Laki eläinten hyvinvoinnista 693/2023

1a. Laki rikoslain muuttamisesta (ote) 563/1998 (sis. muutoksen 875/2001), F 1a:1 1431/2006, F 1a:2 14/2011, F 1a:3 696/2023

2. -

3. Laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006, F 3:1 768/2009, F 3:2 1341/2009, F 3:3 1501/2009, F 3:4 17/2011, F 3:5 844/2011, F 3:6 1280/2019, F 3:7 668/2021, F 3:8 697/2023

3a. Pysähdyspaikkoja koskevat yhteisön vaatimukset ja direktiivin 91/628/ETY liitteessä tarkoitetun reittisuunnitelman mukauttaminen Neuvoston asetus (EY) 1255/97 (konsolidoitu 5.1.2007), F 3a:1 (EY) 1040/2003

3b. Neuvoston asetus (EY) 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta

3c.  Maa- ja metsätalousministeriön asetus vasikoiden kuljetuskuntoisuudesta kaupallisissa kuljetuksissa 850/2022

4.-

5. Laki eläintenpitokieltorekisteristä 21/2011

6. -

6a. Komission asetus (EU) N:o 817/2010 (konsolidoitu 16.8.2012) yksityiskohtaisten sääntöjen säätämisestä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 nojalla elävien nautaeläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevien, vientitukia myönnettäessä noudatettavien vaatimusten osalta

7. Eläinten teurastamiselle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset MMMp 23/EEO/1997, F 7:1 MMMp 6/EEO/1999

8. Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä

9. Valtioneuvoston asetus eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja keinollisen lisäämisen menetelmistä VNa 1165/2023 (muistio 11.12.2023)

10. Eläinten käyttäminen sirkuksessa ja muussa siihen verrattavassa näytöksessä MMMp 22/EEO/96

11. Nisäkäs- ja lintulajeihin kuuluvien tuotantoeläinten lopettamiselle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset MMMp 18/EEO/96, F 11:1 MMMa 5/EEO/2000

12. Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta 497/2013

13.
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta VNa 564/2013

14. Asetus kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten eläinten suojelemiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta 1360/90 (sisältää sopimustekstin liitteineen)

15. Asetus eläinten suojelemisesta kansainvälisten kuljetusten aikana koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta 261/75 (sis. sopimustekstin)

16. Valtioneuvoston asetus lampaiden suojelusta VNa 587/2010F 16:1 VNa 832/2020

17. Valtioneuvoston asetus vuohien suojelusta VNa 589/2010

18. Valtioneuvoston asetus tarhattavien peurojen suojelusta VNa 590/2010

19. Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta VNa 629/2012 (muistio 15.11.2012)

(kumottu 15.11.2012: MMMa 14/EEO/2002), F 19:1 VNa 458/2013, F 19:2 VNa 154/2017

20.
Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta VNa 592/2010, F 20:1 1162/2023

21. Valtioneuvoston asetus strutsieläinten suojelusta VNa 676/2010

22. Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta VNa 673/2010, F 22:1VNa 376/2011, F 22:2 VNa 82/2024

23. Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta VNa 674/2010, F 23:1 1163/2023

24. Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta VNa 588/2010, F 24:1 VNa 749/2013

25.
Valtioneuvoston asetus tarhattavien biisonien suojelusta VNa 591/2010

26. Valtioneuvoston asetus turkiseläinten suojelusta VNa 1084/2011, F 26:1 1164/2023

27. Valtioneuvoston asetus ankkojen ja hanhien suojelusta VNa 675/2010

28. -

29. Valtioneuvoston asetus kalkkunoiden suojelusta VNa 677/2010

30. Eläintarhassa ja pysyvässä eläinnäyttelyssä pidettävien eläinten pidolle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset MMMa 2/EEO/2003

31. Valtioneuvoston asetus viljeltävien kalojen suojelusta VNa 812/2010

32. Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta VNA 375/2011

33. -

35. -

36. Asetus tuotantoeläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta 458/92 (sis. sopimustekstin)

37. Asetus teuraseläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta 459/92 (sis. sopimustekstin)

38. Asetus lemmikkieläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta 540/1992 (sis. sopimustekstin), F 38:1 310/1997