F - Djurskydd

 

1. Lagom djurvälfärd 693/2023

1a. Lag om ändring av strafflagen 563/1998 (innehåller ändringen 875/2001), F 1a:1 1431/2006, F 1a:2 14/2011, F 1a:3 696/2023


2. -


3. Lag om transport av djur 1429/2006, F 3:1 768/2009, F 3:2 1341/2009, F 3:3 1501/2009, F 3:4 17/2011, F 3:5 844/2011, F 3:8 697/2023

3a. Rådets förordning (EG) nr 1255/1997 (konsoliderat 5.1.2007) om gemenskapskriterier för mellanstationer och om ändring av färdplanen i bilagan till direktiv 91/628/EEG, F 3a:1 1040/2003

3b. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 (konsoliderat 25.1.2005) om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97


4. -


5. Lag om registret över djurhållningsförbud 21/2011


6. -

6a. Kommissionens förordning (EU) nr 817/2010 (konsoliderat 16.8.2012) om tillämpningsföreskrifter enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 beträffande de krav på djurskydd under transport av levande nötkreatur som gäller för beviljande av exportbidrag


7. Krav på skydd av djur vid slakt JSMb 23/VLA/1997, F 7:1 6/VLA/1999


8. Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning


9. Statsrådets förordning om ingrepp på djur och metoder för artificiell reproduktion av djur SRf 1165/2023
 

10. Använding av djur på cirkus och vid andra därmed jämförbara föreställningar

JSMb 22/VLA/1996


11. Djurskyddskraven vid avlivning av animalieproduktionsdjur som hör till däggdjuren eller fåglarna JSMb 18/VLA/1996, F 11:1 5/VLA/2000


12. Lag om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål 497/2013


13. Statsrådets förordning om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål SRf 564/2013
(Bilaga 2 till den upphävda förordningen skall gälla fram till 31.12.2016: Förordning om försöksdjursverksamhet 36/VLA/2006, F 13:1 JSMf 12/VLA/2010)


14. Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om skydd av ryggradsdjur som används för försök och annat vetenskapligt ändamål 1360/1990 (innehåller kontrakttexten med sina bilagor)


15. Förordning om bringande i kraft av europeiska konventionen om skydd av djur under internationell transport 261/75 (innehåller kontrakttexten)


16. Statsrådets förordning om skydd av får 587/2010


17. Statsrådets förordning om skydd av getter 589/2010


18. Statsrådets förordning om skydd av hjortar i hägn 590/2010


19. Statsrådets förordning om skydd av svin 629/2012 (promemoria 15.11.2012 [FI]) (upphävd 15.11.2012: JSMf 14/VLA/2002 [FI] ), F 19:1 SRf 458/2013, F 19:2 SRf 154/2017

20. Statsrådets förordning om skydd av nötkreatur 592/2010, F 20:1 1162/2023


21. Statsrådets förordning om skydd av strutsfåglar 676/2010


22. Statsrådets förordning om skydd av höns 673/2010, F 22:1 376/2011, F 22:2 82/2024


23. Statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 674/2010, F 23:1 1163/2023


24. Statsrådets förordning om skydd av hästar 588/2010, F 24:1 SRf 749/2013


25. Statsrådets förordning om skydd av bison i hägn 591/2010


26. Statsrådets förordning om skydd av pälsdjur SRf 1084/2011, F 26:1 1164/2023


27. Statsrådets förordning om skydd av ankor och gäss 675/2010


28. -


29. Statsrådets förordning om skydd av kalkoner 677/2010


30. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav gällande djur som hålls i djurparker och på permanenta djurutställningar JSMf 2/VLA/2003


31. Statsrådets förordning om skydd av odlade fiskar, SRf 812/2010


32. Statsrådets förordning om skydd av broilrar, SRf 375/2011


33. -


35. -36. Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om skydd av animalieproduktionens djur 458/1992 (47/1992 [FI])


37. Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om skydd av djur som förs till slakt 459/1992 (48/1992 [FI])


38. Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om skydd av sällskapsdjur 540/1992 (49/1992 [FI]), F 38:1 310/1997