Hyppää sisältöön
Media

Vesienpalautuksen vaikutukset talousmetsien hiilensidontaan, HIILI-VESPA

  • Toteuttajat: Tapio Oy, Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus

  • Yhteyshenkilö: Samuli Joensuu / Tapio Oy

Vesienpalautus suojelusoille on viime vuosina yleistynyt toimintamuoto, jolla halutaan parantaa suojelualueilla ojitusten seurauksena kuivahtaneen osan elinympäristön tilaa. Vettyminen parantaa suokasvillisuuden palautumista kuivahtaneelle alueelle. Toimenpiteellä on tärkeä merkitys alueen monimuotoisuuden kehittymisessä ja erityisesti suon hiilensidontakyvyn parantumisessa. Vesienpalautus toteutetaan siten, että suojelualueen rajojen ulkopuolelta, ojien kunnostuksen yhteydessä, kaivetaan johdeoja tai -ojia suojelualueen puolelle riittävän pitkälle ja annetaan veden virrata suojelualueen sisälle.

Hankkeella selvitetään, minkälaisia vaikutuksia suojelusuolle tehtävästä vesienpalautuksesta on suojelualuerajauksen läheisyydessä olevaan talousmetsään. Missä tilanteessa on mahdollista, että pohjavedenpinnan nousu aiheuttaa muutoksia talousmetsän puuston kasvuun ja kasvillisuuteen, sekä miten muutokset vaikuttavat hiilensidontaan, huomioiden myös turpeeseen varastoituneen hiilen käyttäytyminen vettyvissä olosuhteissa. Hankkeella selvitetään toimenpiteen vaikutuksia ja niiden merkitystä mahdollisia haitankorvauksia silmällä pitäen. Tämä tieto auttaa neuvottelussa maanomistajan kanssa vesienjohtamismahdollisuuksista. Tulosten perusteella päivitetään vesienpalautuksen toimintamallia ja neuvotteluja varten laadittuja sopimuspohjia.

Hanke toteutetaan viidellä pilottialueella aapasuovyöhykkeellä, joilla tehdään puuston ja vesitalouden seurantaa. Kahdella alueella mitataan edellä mainittujen lisäksi turpeen kasvihuonekaasupäästöjä. Pilottialueiden valinnassa tehdään yhteistyötä Helmi-ohjelmaan liittyvän kartoitushankkeen kanssa. Pilottikohteiden valinnassa hyödynnetään yksityismaiden lisäksi myös valtion maita.

Hankkeen tulokset auttavat merkittävästi Helmi-ohjelmaan sisältyvän vesienpalautuksen toteutusta. Hankkeen aikana saatu seurantaan perustuva tieto vesienpalautuksen vaikutuksista talousmetsän puolella antaa käsityksen toimenpiteen puustovaikutuksista ja vaikutuksista hiilensidontaan.