Skip to content
Government and ministries Media

Jaana Husu-Kallio jatkaa maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkönä

Maa- ja metsätalousministeriö
19.4.2018 13.44
Tiedote

Valtioneuvosto on nimittänyt tänään 19.4.2018 maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön virkaan eläinlääketieteen tohtori Jaana Husu-Kallion ajalle 1.2.2019 - 31.1.2024. Husu-Kallio on toiminut ministeriön kansliapäällikkönä vuodesta 2012 lähtien.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön viran täyttö päätettiin toteutetaan hyvissä ajoin, koska ministeriön hallinnonalalla ja ministeriön toimialalla valtionhallinnossa on meneillään ja lähivuosina tulossa suuria hankkeita, joiden valmistelussa, toteuttamisen johtamisessa ja yhteensovittamisessa on kansliapäälliköllä keskeisen tärkeä rooli.

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikkö nimitetään enintään viiden vuoden määräajaksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
hallintojohtaja Eeva Pystynen p. 0295 16 2357