Hoppa till innehåll
Media

Jaana Husu-Kallio fortsätter som kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2018 13.44
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde i dag den 19 april 2018 vet.med.dr Jaana Husu-Kallio till kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet för tiden 1.2.2019 - 31.1.2024. Husu-Kallio har arbetat som kanslichef vid ministeriet sedan år 2012.

Ministeriet beslutade tillsätta tjänsten som kanslichef i god tid på grund av att det som bäst genomförs och kommer att genomföras stora projekt inom ministeriets förvaltningsområde samt inom ministeriets verksamhetsområde inom statsförvaltningen. Kanslichefen har en centralt viktig roll när det gäller att bereda, leda genomförandet och samordna projekten.

Kanslichefens uppgift är att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde. Tjänsten som kanslichef tillsätts för en tidsperiod på högst fem år .

Ytterligare information:
Eeva Pystynen, förvaltningsdirektör, tfn 0295 16 2357