Skip to content
Government and ministries Media

Maatalousministerit keskustelevat kauppatavoista ja ruokahävikistä

13.4.2018 14.30
Tiedote

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 16.4.2018. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Kokouksessa kuullaan komission ehdotus direktiiviksi, jolla on tarkoitus puuttua hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin elintarvikeketjussa, sekä keskustellaan ruokahävikistä.

Direktiivillä tarkoitetaan sellaista EU-lainsäädäntöä, joka velvoittaa jäsenmaita antamaan omassa lainsäädännössään säädöksiä direktiivissä kerrotuista asioista. Komission ehdotus on julkaistu vasta 12.4., joten se on nyt ensimmäistä kertaa käsittelyssä neuvostossa.

– Maatalousmarkkinoiden paremman toimivuuden ja markkinoiden tasapuolisen kilpailuaseman edistämiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Komission ehdotus on erittäin tervetullut ja suunta oikea. Elintarvikeketjun toimivuuden parantamiseksi on tärkeää lisätä ketjun läpinäkyvyyttä, painottaa ministeri Leppä.

Kokouksessa keskustellaan myös ruokahävikistä vuonna 2016 neuvostossa tehtyjen päätelmien pohjalta. Suomi on sitä mieltä, että vuoden 2016 jälkeen ruokahävikin torjunnassa on tapahtunut suotuisaa edistymistä. Ruokahävikkiä kuitenkin syntyy ruokaketjun joka kohdassa ja jäsenmaiden toimenpiteet ja panostukset ruokahävikin vähentämiseen, mittaamiseen ja seurantaa vaihtelevat, joten työtä ruokahävikin vähentämiseksi pitää jatkaa.

Lisäksi neuvostolle esitellään komission ehdotus läntisten vesialueiden kalakantoja koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta. Läntisillä vesialueilla tarkoitetaan Euroopan unionin vesiä Atlantilla lukuun ottamatta Pohjanmerta, ja suunnitelman tavoitteena on vahvistaa näiden alueiden kalakantoja. Komission ehdotus sisältää myös esityksen Itämeren kalakantoja koskevan monivuotisen suunnitelman muuttamiseksi. Ehdotuksen mukaan suunnitelmasta poistetaan numeeriset arvot tavoitteena olevasta kalastuskuolevuudesta ja kannan koosta. Tätä ehdotusta Suomi tukee.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

maatalousneuvos Kari Valonen, p. 040 751 8407, kari.valonen(at)mmm.fi
ministerin erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

EU ja kansainväliset asiat Jari Leppä Kalastuskiintiöt Kalat Ruoka ja maatalous