Hoppa till innehåll
Media

Jordbruksministrar diskuterar handelsmetoder och matsvinn

Utgivningsdatum 13.4.2018 14.30
Pressmeddelande

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Luxemburg den 16 april 2018. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet. Mötesdeltagarna kommer att diskutera matsvinn och får höra kommissionens förslag till direktiv som gäller arbete mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan.

Med direktiv avses sådan EU-lagstiftning som förpliktar medlemsländerna att utfärda nationella bestämmelser om de frågor som ingår i direktivet. Kommissionen gav ut sitt förslag först den 12 april, vilket innebär att det nu behandlas i rådet för första gången.

– Det krävs åtgärder för att jordbruksmarknaden ska fungera bättre och att konkurrensläget på marknaden blir jämlikare. Kommissionens förslag är väldigt välkommet och ett steg mot rätt riktning. För att livsmedelskedjan ska fungera bättre, är det viktigt att vi ökar kedjans transparens, poängterar minister Leppä.

Deltagarna diskuterar också matsvinn utifrån rådets slutsatser från år 2016. Enligt Finland har arbetet med att bekämpa matsvinn gått framåt efter år 2016. Matsvinn uppstår dock längs hela matkedjan och medlemsländernas satsningar på att minska, mäta och följa upp matsvinn varierar. Därför måste arbetet med att minska matsvinn fortsätta. 

Rådet får också ta del av kommissionens förslag till en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten. Med västliga vatten avses EU:s vatten i Atlanten, dock inte Nordsjön. Målet med planen är att stärka fiskbestånd i dessa områden.  Kommissionens förslag innehåller också ett förslag till ändring av den fleråriga planen för fiskbestånd i Östersjön. Enligt förslaget ska de numeriska värdena för eftersträvad fiskdödlighet och beståndsstorlek tas bort från planen. Finland understödjer förslaget.

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 040 751 8407, kari.valonen(at)mmm.fi
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

EU och internationella frågor Fiskar Fiskekvoter Jari Leppä Mat och jordbruk