FI SV EN

EU:n suorat tuet

EU:n suorat tuet kuuluvat Euroopan unionin maataloustukirahaston varoista rahoitettaviin viljelijöille maksettaviin tukiin. Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita ja toimeenpanoa päivitetään ja uudistetaan säännöllisin väliajoin, jotta veronmaksajien varoin rahoitettavien maataloustukien vaikuttavuus vastaisi kuluttajien, ympäristön sekä yhteiskunnan asettamia tavoitteita.

Kaudella 2023-2027 suoria tukia ovat perustulotuki, uudelleenjakotulotuki, nuorten viljelijöiden tulotuki, ekojärjestelmätuki, sekä tuotantosidonnaiset tulotuet (eräät eläin- ja erikoiskasvipalkkiot). Tuet myönnetään pinta-alan, eläimen tai teurastetun eläimen perusteella edellyttäen, että tukien saamisen edellytykset täyttyvät. Ehtoina tukien saamiselle ovat muun muassa ehdollisuuden noudattaminen ja aktiiviviljelijän määritelmän täyttäminen.

Suorien tukien perusteista ovat päättäneet Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto yhteispäätösmenettelyllä.  Päätöstä eli perusasetusta täydentävät ns. delegoitu asetus sekä täytäntöönpanoasetukset.

EU:n lainsäädäntö on koottuna maaseutu.fi-sivuilla.

 

Hakuohjeet ja -oppaat

Viljelijätukien hakuopas

Ehdollisuuden opas

Further information

Juha Palonen, Ministerial Adviser 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Agriculture 0295162356  


Auli Nurmi, Senior Specialist 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Agriculture 0295162304