Skip to content
Media

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman ja kansallisen vesiviljelystrategian valmistelu on alkanut

Ministry of Agriculture and Forestry
Julkaisuajankohta 14.1.2020 13.22
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt uuden Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman valmistelun ja siihen liittyvän ympäristövaikutusten arvioinnin. Ministeriö pyytää lausuntoja valmistelusuunnitelmasta 14.2.2020 mennessä. Uusi toimintaohjelma ja siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö koskevat rahaston seuraavaa ohjelmakautta 2021−2027. Toimintaohjelman valmistelun yhteydessä päivitetään myös kansallinen vesiviljelystrategia ja siihen liittyvä ympäristöselostus.

Uusi EMKR-rahasto toimii EU:n meri- ja kalatalouspolitiikan rahoitusvälineenä kaudella 2021–2027.  Suomen toimintaohjelman valmistelun yhteydessä päivitetään myös kansallinen vesiviljelystrategia, sillä nykyinen strategia ulottuu vain vuoteen 2022 asti.

Koska toimintaohjelman ja vesiviljelystrategian muodostamalla kokonaisuudella voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, niistä tehdään lain edellyttämä ympäristövaikutusten arviointi eli SOVA-arviointi. Arvioinnin tarkoituksena on tarkastella ohjelman eri toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia. Arvioinnin tuloksena toimintaohjelmalle ja vesiviljelystrategialle laaditaan ympäristöselostus.

Toimintaohjelmaa ja vesiviljelystrategian muutosta valmistellaan maa- ja metsätalousministeriön ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä. Luonnonvarakeskus vastaa ympäristöarvioinnin ja -selostuksen laatimisesta.

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja oheisesta suunnitelmasta, jossa kuvataan toimintaohjelman valmistelun ja vesiviljelystrategian muutoksen sekä niihin liittyvän ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmisteluprosessi.

Viranomaisilla ja yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmasta 14.2.2020 mennessä. Suunnitelmaa päivitetään saadun palautteen perusteella.

Linkit:
Lausuntopyyntö
Valmistelusuunnitelma

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
asiantuntija Saana Tarhanen, p. 0295162036, sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi.