Hoppa till innehåll
Media

Arbetet med att ta fram Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program och uppdatera den nationella vattenbruksstrategin har inletts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2020 13.22 | Publicerad på svenska 15.1.2020 kl. 14.38
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett arbetet med att ta fram Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) operativa program för Finland och en miljökonsekvensbedömning av programmet. Ministeriet ber om utlåtanden om beredningsplanen före den 14 februari 2020. Det nya operativa programmet och den nationella lagstiftningen gäller fondens följande programperiod 2021–2027. Samtidigt uppdateras också den nationella vattenbruksstrategin och den miljörapport som hänför sig till den.

Den nya EHFF-fonden är ett finansiellt instrument för EU:s havs- och fiskeripolitik 2021–2027. I samband med det operativa programmet uppdateras också den nationella vattenbruksstrategin som gäller endast fram till 2022.

Eftersom den helhet som det operativa programmet och vattenbruksstrategin bildar kan ha betydande miljökonsekvenser, görs en bedömning av programmets och strategins miljökonsekvenser som lagen förutsätter. Syftet är att se på de olika alternativen för att genomföra programmet och bedöma alternativens miljökonsekvenser. Efter miljökonsekvensbedömningen utarbetas en miljörapport om det operativa programmet och vattenbruksstrategin.

Det operativa programmet och uppdateringen av vattenbruksstrategin bereds i samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet och Naturresursinstitutet. Naturresursinstitutet svarar för miljöbedömningen och miljörapporten.

Ministeriet ber om utlåtanden om planen som beskriver utgångsläget, målen och processen för att utarbeta det operativa programmet, uppdatera vattenbruksstrategin och ta fram en miljörapport.

Myndigheterna och allmänheten ges möjlighet att lämna in kommentarer och åsikter om planen före den 14 februari 2020. Planen uppdateras utifrån responsen.

Länkar:
Begäran om utlåtande
Beredningsplan

Ytterligare information:
Saana Tarhanen, sakkunnig, tfn 0295 0295162036, fornamn.efternamn@mmm.fi