Blogg

Inlägg med taggen kauppa .

Hur ska konsumenter få mer inhemsk fisk

Fiskerinäringens värdekedja är en helhet som bildas av fisket, fiskodlingen och -förädlingen samt handeln. Hela värdekedjan har utvecklats i positiv riktning...