FI SV EN

Skärgårdsdelegationen

Skärgårdsdelegationen är en permanent lagstadgad delegation som är från 2008 knuten till arbets- och näringsministeriet. Delegationen är med om att utveckla skärgårdsområdena i samverkan med kommunerna, landskapen, statliga myndigheter och andra parter. Delegationen har ett eget sekretariat med en generalsekreterare i huvudsyssla. Sekretariatets medlemmar representerar ministerierna, statliga verk och landskapsförbunden. Den kommunala sektorn företräds av sekreterare i bisyssla. Dessutom deltar representanten för Ålands skärgårdsnämnd som sakkunnigmedlem i delegationens möten.

Skärgårdsdelegationen utarbetar ett riksomfattande skärgårdsprogram som gäller alla kommuner i landet. Delegationen ordnar årligen ett riksomfattande seminarium kring skärgårds-, kust- och vattendragsfrågor på olika håll i landet. Alla landskap i Finland och hälften av kommunerna har deltagit i skärgårdsdelegationens omfattande utvecklingsprojekt.

 

Skärgårdsdelegationens verksamhetsberättelse 2016

Mer information