Rekommendation för att bilda ett identifieringsnummer, dvs. en partikod för ett fiskparti

En partikod bildas av fiskefartygets registreringsnummer eller vattenbruksanläggningens nummer, partiets fångst- eller landningsdatum, fiskartens FAO-nummer, partiets nettovikt och partinummer.
 

FISKPARTIETS IDENTIFIERINGSNUMMER = PARTIKOD

 

 

Fiskefartygets
registreringsnummer
(FIN-1234A)

Vattenbruksan-läggningens
nummer som Livsmedelsverket godkänt
(F12345)

Fångst-/
landningsdatum

(ååmmdd)

Fiskartens FAO-kod

(t.ex. FPP= gös och TRR= regnbågsforell)

Levererad mängd

(netto, kg)

 

Parti-
nummer

Fiskefartyget

FIN1234A

151129

FPP

150

1

Vattenbruksanläggningen 

F12345

151012

TRR

1200

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskefartyget:
Partikoden för ett parti gös på 150 kg som ett fiskefartyg FIN-1234A fångade och levererade den 29 november 2015 är FIN1234A151129FPP150-1

Vattenbruksanläggningen:
Fiskodlingsanläggningens nummer är F12345, partikoden för ett parti regnbågsforell på 1 200 kg som togs upp och levererades den 12 oktober 2015 är F12345-151012TRR1200-2  

Sammanslagning av ett fiskparti
Ett fiskparti som ska användas som livsmedel (förstaparti) består av fångad eller odlad fisk som är

  • av samma art
  • fångad/insamlad i samma område
  • fångad/landad samma dag
  • från samma fiskefartyg eller vattenbruksanläggning