Hoppa till innehåll
Media

Studie i ungdomars hälsobeteende: ungas användning av tobak och alkohol minskar inte längre

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2019 9.00
Pressmeddelande 85/2019

Användningen av tobaksprodukter bland finländska unga har länge minskat, men under de två senaste åren verkar denna utveckling ha stannat av. Snusanvändningen ökar, och även bland flickor har snusanvändningen ökat under 2010-talet. Även minskningen av alkoholanvändningen bland unga har stannat av.

Bland annat dessa uppgifter framgår av Studie i ungdomars hälsobeteende 2019, som omfattar unga i åldern 12–18 år. Föregående studie genomfördes för två år sedan.

Riktningen går mot ett rökfritt Finland 

Av finländska unga i åldern 16–18 år använder 13 procent tobaksprodukter dagligen. Bland 14-åringar är andelen endast cirka 2 procent. Tio år tidigare var motsvarande siffror 25 procent och 8 procent och i början av millenniet 32 procent och 14 procent. Den ur folkhälsosynpunkt positiva långvariga utvecklingen verkar ha stannat av under de senaste två åren. Det är oroväckande att allt fler unga har börjat använda snus dagligen eller då och då under 2010-talet: andelen bland flickor i åldern 16–18 år är cirka 6 procent och bland pojkar i samma ålder cirka 15 procent.

Trots dessa uppgifter är det dock möjligt att uppnå målet att Finland ska vara rökfritt 2030. Cirka en tredjedel av unga i åldern 14–18 år och hälften av 12-åringarna tror på målet för tobakslagen, det vill säga att nästan ingen röker tobak i Finland 2030. Detta är en större andel än 2017, när den föregående studien i ungdomars hälsobeteende genomfördes.

Det är också allt färre unga som exponeras för tobaksrök. Allt fler familjer är rökfria: föräldrarna röker mindre än tidigare. Det röks sällan i hemmen eller i bilen. Allt detta stöder möjligheterna att bli ett rökfritt samhälle.

Unga prövar elektroniska cigaretter – regelbunden användning är dock sällsynt

Ungefär två procent av ungdomar i åldern 16–18 år och endast ett fåtal ungdomar i åldern 14 år använde elektroniska cigaretter varje vecka eller oftare. Ungefär hälften av pojkarna i åldern 16–18 år och en tredjedel av flickorna i samma ålder hade prövat elektroniska cigaretter. Det som driver ungdomarna att pröva är experimentlusta och kompisar. Av de som hade prövat elektroniska cigaretter uppgav färre än var tionde att orsaken var att de ville sluta röka vanliga cigaretter. Användningen av elektroniska cigaretter bland unga har inte ökat sedan de introducerades på marknaden i början av 2010-talet.

Ungas alkoholbruk minskar inte längre

Under millenniets första årtionde ökade andelen nyktra unga stadigt samtidigt som alkoholbruk och berusningsinriktat alkoholbruk bland unga minskade. Under de senaste två åren ser det ut som att denna positiva utveckling har stannat av. Ett undantag är berusningsinriktat alkoholbruk bland 18-åriga pojkar. Det minskar fortfarande.

Minderåriga handlar inte på Alko

Övervakningen av åldersgränsen vid försäljning av alkoholdrycker fungerar bra både i Alkos butiker och i andra butiker. Minderåriga kan inte köpa drycker själva på Alko, och även i andra butiker är det endast ett fåtal som har lyckats köpa alkohol själva. I enstaka detaljhandelsaffärer förekommer fortfarande brister i övervakningen av försäljningen.

Ytterligare information

Jaana M. Kinnunen, forskare, Tammerfors universitet, tfn 040 190 1667, jaana.kinnunen(at)tuni.fi

Arja Rimpelä, professor, Tammerfors universitet, tfn 050 569 8285, arja.rimpela(at)tuni.fi

Hanna Ollila, sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 248 617, hanna.ollila(at)thl.fi (tobaksrökning)

Anu Katainen, universitetslektor, tfn 050 571 0055, anu.h.katainen(at)helsinki.fi (alkohol)

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 343, fornamn.efternamn(at)stm.fi (tobak)

Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 341, ismo.tuominen(at)stm.fi (alkohol)

Bilagor: