Hoppa till innehåll
Media

Eläinten hyvinvointikorvaus uudistuu ja laajenee

jord- och skogsbruksministeriet
Julkaisuajankohta 12.2.2015 14.12
Tiedote

Hallitus on tänään hyväksynyt uudistuneen ja laajentuneen korvausjärjestelmän, joka on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020. Komissio hyväksyi maaseutuohjelman 12.12.2014 ja nyt valmistellaan ohjelman toimeenpanoa.

Eläinten hyvinvointikorvauksen toimet liittyvät muun muassa eläinten ruokintaan ja hoitoon, pito-olosuhteiden parantamiseen, laidunnukseen ja ulkoiluun sekä eläinlajikohtaisiin erityistoimiin. Nykyiset nautoja ja sikoja koskevat eläinten hyvinvointituen sitoumukset päättyvät keväällä 2015. Viisivuotisten sitoumusten tilalle tulevat yksivuotiset korvaukset, poikkeuksena ensimmäinen jakso, joka ajoittuu 1.5.2014-31.12.2016 väliselle ajalle. Korvausta voi hakea eläinlajikohtaisesti naudoista ja sioista sekä uusina lajeina lampaista, vuohista, munivista kanoista, lihabroilereista ja lihakalkkunoista.

Eläimiä pitää tilalla olla tietty vähimmäismäärä: nautoja vähintään 15 eläinyksikköä, sikoja 15 eläinyksikköä, lampaita ja vuohia 5 eläinyksikköä, munivia kanoja 14 eläinyksikköä, broilereita 70 eläinyksikköä ja kalkkunoita 60 eläinyksikköä. Eläinlajikohtaisen toimenpiteiden ehdot ylittävät peruslainsäädännön vaatimukset. Tilalla on noudatettava myös täydentäviä ehtoja. Vähimmäispeltoalavaatimusta ei ole. Toimien valinnalle ei ole asetettu enimmäismäärää eikä niissä ole enää jakoa perusehtoihin ja lisäehtoihin. Aiemmin perusehtoihin kuulunut terveydenhuolto-osio hoidetaan jatkossa osana ohjelman neuvontatoimenpidettä. Luomukotieläintila ei voi valita niitä toimia, joita luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa kyseisen eläinlajin osalta on muutoinkin noudatettava.

Vuonna 2014 myönnettiin eläinten hyvinvointitukea noin 5600 tilalle 52,5 miljoonaa euroa. Tiloista noin 700 oli sikatiloja ja 4900 nautatiloja. Vuonna 2015 eläinten hyvinvointikorvaukseen piiriin arvioidaan tulevan noin tuhat uutta tilaa. Vuoden 2015 valtion talousarviossa eläinten hyvinvointikorvauksen määräraha on 64,933 miljoonaa euroa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Juha Palonen p. 0295 162356
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska p. 0295 162248
maatalousylitarkastaja Antero Nikander p. 0295 162403
etunimi.sukunimi@mmm.fi