Hoppa till innehåll
Media

Hyvinvoiva maaseutu syntyy paikallisesti - 54 uutta Leader-ryhmää aloittaa työnsä

jord- och skogsbruksministeriet
Julkaisuajankohta 22.1.2015 8.43
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö valitsi 54 Leader-ryhmää, jotka vuosina 2015-2020 kehittävät maaseutua kaikkialla Suomessa. Leader-ryhmät ovat paikallisia kehittämisyhdistyksiä, jotka rahoittavat alueensa yrityksiä ja erilaisia kehittämishankkeita.

Leader-työtä rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, jonka varoista noin viisi prosenttia on Leader-työlle. Ryhmät saivat yhteensä 300 miljoonan euron rahoituksen, joka koostuu EU:n, valtion ja kuntien varoista. Jokainen ryhmä laati oman alueensa tarpeisiin perustuvan kehittämisstrategian, jonka laatu vaikutti ryhmän saaman rahoituksen määrään. Varoja kohdistettiin erityisesti harvaan asutulle ja ydinmaaseudulle.

Leader-ryhmillä on suuri merkitys siinä, kuinka yksittäisten ihmisten ideat saadaan jalostumaan kannattavaksi liiketoiminnaksi ja laajempaa joukkoa palveleviksi parannuksiksi. - Leader-toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset ovat suuret erityisesti vaikeassa taloustilanteessamme. Paikallinen kehittäminen on ketterää ja innovatiivista ja sillä voidaan lievittää taloustilanteen kielteisiä vaikutuksia, maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo sanoo. - Paikalliset ihmiset, yhteisöt ja kunnat ovat nähneet Leader-työn mahdollisuudet ja sitoutuneet siihen erinomaisesti, Orpo kiittelee.

Leader on matalan kynnyksen toimintaa, jolla asukkaat saadaan mukaan vaikuttamaan siihen, mitä omassa elinympäristössä olisi parannettava. Vuosina 2007-2013 Leader-rahoituksella syntyi yli 2 000 uutta työpaikkaa, ja yli 800 uutta yritystä sai aloitustukea. Kehittämishankkeita toteutettiin yhteensä yli 8 000. Niiden avulla on tuettu muun muassa vanhusten kotona asumista organisoimalla vapaaehtoisten soittorinki sekä etsitty maaseudun nuorista yrittäjän alkuja. Leader-rahoituksen avulla on ponnistanut maailmalle esimerkiksi NHL-maalivahtien käyttämiä kasvosuojuksia valmistava yritys.

Kehittämisstrategioiden valmistelussa ovat olleet mukana niin asukkaat, yrittäjät kuin paikalliset yhdistykset. Leader-ryhmien valinta tehtiin kaksivaiheisesti siten, että ryhmät kehittivät suunnitelmiaan ensimmäisessä hakuvaiheessa saadun palautteen pohjalta. Palautetta antoi laajapohjainen valintaryhmä sekä ulkopuolisena arvioijana Ruralia-instituutti.

Maaseudun nuoret on nostettu painopisteeksi monissa kehittämisstrategioissa. Strategioissa haetaan kasvua elinkeinojen kehittämisellä, halutaan kasvattaa yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa. Monet ryhmät tähtäävät myös ympäristön tilan parantamiseen.

Maaseudun kehittämisen tuet tulevat haettaviksi kevään 2015 aikana. Niitä voi tiedustella paikallisesta Leader-ryhmästä tai oman alueen ELY-keskuksesta.

Lisätiedot:

Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, p. 0295 162264, etunimi.sukunimi@mmm.fi Maaseutu.fi Leadersuomi.fi