Jaktlicensavgiften för hjortdjur höjs

Jord- och skogsbruksministeriet 12.4.2007 10.52
Pressmeddelande -

Statsrådet har idag fattat ett beslut som ändrar på statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. Ändringen innebär att jaktlicensavgiften för fullvuxna älgar höjs från 100 till 120 euro och att avgiften för älgkalvar höjs från 34 till 50 euro. Syftet med höjningen är att säkra att hjortdjursskador skall kunna ersättas.

Insamlade jaktlicensavgifter går i första hand till att förebygga och ersätta skador som orsakas av hjortdjur. Medel kan också användas för utgifter som föranleds av observation av hjortdjursbestånden och hjortdjursforskning.

Höjningen syftar till att säkra att personer som drabbats av hjortdjursskador skall få ersättning. Man uppskattar att antalet beviljade licenser år 2007 kommer att minska avsevärt från tidigare år, eftersom älgstammen redan är mindre tack vare jakt. Mängden hjortdjursskador har visat en fortsatt uppgående trend under de senaste åren. Eftersom skador får anmälas under tre års tid efter skadan är det möjligt att det ännu kommer in ersättningsansökningar för skador som har orsakats under den tid då älgstammen var större.

Mer information om jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Sami Niemi, tfn (09) 160 53374, 0400 238 505
överinspektör Jussi Laanikari, tfn (09) 160 52283, 040 733 6229