Jordbruks- och miljöminister Tiilikainen till Japan med president Niinistö

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet 8.3.2016 10.00
Pressmeddelande

Republikens president Sauli Niinistö avlägger ett officiellt besök i Japan den 7 – 11 mars. Statsmakten representeras och en delegation av företagsledare leds av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen som reser till Japan den 8 mars. Företagsdelegationen består av företrädare för skogsindustrin, energi-, IKT- och infrastruktursektorn samt för Finlands arktiska kunnande.

I presidentens följe träffar minister Tiilikainen och företagsdelegationen premiärminister Abe och ekonomi-, handels- och industriminister Hayashi. Vid bilaterala möten träffar Tiilikainen och företagsdelegationen biträdande ministern för jord- och skogsbruk samt fiskerihushållning Ito, biträdande miljöminister Oniki och biträdande inrikes- och kommunikationsminister Matsushita. I programmet ingår också ett seminarium om Finlands och Japans strategiska partnerskap som ordnas tillsammans med det japanska parlamentet.

På agendan i samband med minister Tiilikainens besök står diskussioner om Finlands och Japans bilaterala relationer och samarbetsmöjligheter, EU:s och Japans frihandelsavtal samt frågor som gäller bl.a. bioekonomi och cleantech, jordbruk och landsbygdsutveckling, klimatförändringar och samarbete i det arktiska området.

Mer information:
Jukka-Pekka Kataja, ministern specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn  050 341 9934, [email protected]
Kimmo Närhinen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 773 9662, [email protected]
Ismo Tiainen, direktören för förvaltning och internationella ärenden, miljöministeriet, tfn 040 504 7494,[email protected]

Bioekonomi EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen