Nya nordiska näringsrekommendationer: fokus på helhet och kvalitet

Jord- och skogsbruksministeriet 3.10.2013 11.00
Pressmeddelande -

De nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) lyfter mycket tydligare fram helheten i kosten än de enskilda näringsämnena, kvaliteten och vikten av olika livsmedel som källa till näringsämnen samt livsmedlens effekt för hälsan. Rekommendationerna som tagits fram av över hundra experter beskriver också detaljerat vilken mängd av olika näringsämnen främjar hälsan bäst. Vidare innehåller NNR rekommendationer för tillräcklig fysisk aktivitet som minskar sjukdomar som följer av ohälsosamma levnadsvanor. Syftet med de nordiska rekommendationerna som bygger på starka vetenskapliga studier, är att främja hälsan och minska sjukdomar som kan påverkas genom kost.

De nya nordiska näringsrekommendationerna presenterades 3.10.2013 på ett seminarium i Köpenhamn som arrangerades av Nordiska ministerrådet. Näringsrekommendationerna ligger till grund för nationella rekommendationer i de nordiska länderna och utgör underlag för undervisningen i näringsvetenskap. Reformarbetet har utförts under ledning av Nordiska ministerrådets arbetsgrupp.

Mer D-vitamin och selen, fokus på typen av fett och kolhydrater

Rekommendationerna innehåller inte några större ändringar jämfört med den tidigare rekommendationen. Det rekommenderade intaget av D-vitamin har höjts en aning för barn över två år, vuxna och äldre personer. Även selenrekommendationen har höjts. Den övre variationsgränsen för andelen fett av det dagliga energiintaget har höjts och den nedre variationsgränsen för kolhydrater av det dagliga intaget har däremot sänkts. Allt mer fokus läggs på typen av fett och kolhydrater. Rekommendationerna betonar fortsatt andelen omättade fetter, och kolhydraterna borde man i huvudsak få från fiberhaltig kost.

Rekommendationerna i huvuddrag
• Andelen enkelomättade fetter av energiintaget (E%) on 10 – 20 (tidigare 10-15 E%)
• Rekommendationen för övriga fetter har justerats något. Intaget av mättade fetter ska vara under 10 E% (tidigare ca 10 E%) och av fleromättade fetter 5-10 E% av vilka minst 1 E% är omega-3-fettsyror (tidigare minst 0,5 E%). Intaget av transfetter ska vara så litet som möjligt (tidigare kombinerade med mättade fetter).
• Variationen i intaget av fetter är 25 - 40 % E% (tidigare 25 -35 E%)
• Intaget av tillsatt socker ska vara under 10 E%
• Intaget av kostfibrer ska vara minst 25 -35 g/dag (> 3 g/MJ) som fås från naturlig fiberhaltig kost, t.ex. fullkornsspannmål, bär, frukt, grönsaker och baljväxter
• Variationen i intaget av kodhydrater är 45 – 60 E% (tidigare 50-60 E%)
• Variationen i proteinintaget är 10- 20 E%, rekommendationen ges också g/kg kroppsvikt/dag
• Rekommendationen för D-vitamintaget är (< 75 år) 10 µg/dag (tidigare 7,5 µg/dag) för barn över två år och för vuxna och 20 µg/dag (tidigare 10 µg/dag) för personer över 75 år
• Rekommendationen för selenintaget är 50 µg för kvinnor och 60 µg/dag för män (tidigare 40 µg och 50 µg/dag) och 55 µg/dag (tidigare 50 µg/dag) för gravida och ammande kvinnor
• Vuxna ska ägna sig åt någon rimligt belastande motion 150 minuter eller åt mer belastande motion 75 minuter i veckan. Barn ska motionera mångsidigt minst 60 minuter per dag.

De finska rekommendationerna ges ut i januari 2014. Dessa rekommendationer som bottnar i de nordiska rekommendationerna arbetas fram under hösten 2013 av statens näringsdelegation som jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt.

- Att rekommendationerna tagits fram av en bred grupp av experter är ett exempel på nordiskt samarbete när det är som bäst. Rekommendationerna betonar också olika matval vid sidan av enskilda näringsämnen, vilket bildar en bra grund för vårt arbete. Målet är att de nationella rekommendationerna är klara senast i januari då vi ordnar ett infomöte om allt går enligt planerna”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen.
Den nu utgivna helheten innehåller rekommendationerna i huvuddrag, principerna för utarbetande av dem och de ändamål för vilka rekommendationerna används. Rekommendationerna finns på engelska på www.norden.org/nnr. Helheten kompletteras under hösten, varefter Nordiska ministerrådet godkänner rekommendationerna. Därefter publiceras också en gratis e-version på www.norden.org/nnr.

Ytterligare upplysningar:
professor Mikael Fogelholm (mikael.fogelholm(at)helsinki.fi), tfn +358 50 318 03 02
biträdande professor Ursula Schwab (ursula.schwab(at)uef.fi), tfn 358 29445 4528

Wulf Becker
professor, NNR5-gruppens ordförande
Livsmedelsverket (Sverige)
+46 18 175731 tai +46 709 245549
wulf.becker(at)slv.se

Jari Koskinen