EU och Kina ska fördjupa vattensamarbetet i Åbo i september

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet 16.5.2017 14.25
Pressmeddelande

En politisk sammankomst på hög nivå om vattensamarbetet mellan EU och Kina ska ordnas i Åbo i september. Vid mötet ska diskuteras FN:s mål för hållbar utveckling inom vattenområdet och vattnet i cirkulär ekonomi. Vidare ska samarbetet mellan kinesiska och europeiska vattenföretag stärkas.

Mötet är CEWP:s (China-Europe Water Platform) årsmöte. CEWP är ett samarbetsnätverk inom förvaltning, forskning och näringsliv mellan EU-länderna och det kinesiska vattenministeriet.
Mötet ordnas i Åbo slott och Radisson Blu Marina Palace  den 21 - 22 september.  Huvudtalarna är bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, Kinas vattenminister Chen Lei och EU:s miljökommissionär Karmenu Vella.  Till mötet har också inbjudits andra europeiska ministrar.

I samband med mötet ska enligt planerna ordnas ett stort evenemang för kinesiska och europeiska vattenföretag.  Avsikten är att organisera skräddarsydda besök i finska företag som vill in på den kinesiska marknaden.  Vidare ska det ordnas ett innovationsevenemang för universitets- och forskningsinstitutsrepresentanter. 

Evenemanget ordnas av jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, utrikesministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Åbo stad, Egentliga Finlands förbund, Satakuntaliitto, samarbetsnätverket LOURA och av många inhemska och utländska samarbetspartner i samarbete med Kinas vattenministerium och EU-kommissionen.

Finland deltar aktivt i CEWP:s verksamhet.  Under åren 2018 - 2019 kommer jord- och skogsbruksministeriet att leda det europeiska sekretariatet för vattensamarbete mellan EU och Kina.  I och med detta kommer Finlands roll och inflytande att öka ytterligare i CEWP.

Mer information:
Seppo Rekolainen, chef för internationellt vattensamarbete, seppo.rekolainen(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2086
Olli-Matti Verta, konsultativ tjänsteman, olli-matti.verta(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2123
www.2017cewp.org
 

EU och internationella frågor Jari Leppä Kimmo Tiilikainen