Större förskott på jordbrukarstöd i höst

Jord- och skogsbruksministeriet 5.9.2017 11.47
Pressmeddelande

EU-kommissionen har godkänt Finlands ansökan om att betala ut större förskott på jordbrukarstöd än vanligt hösten 2017. Beslutet gäller de programbaserade ersättningar som ingår i landsbygdsprogrammet, dvs. kompensationsersättning, miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion.

Enligt beslutet kan en jordbrukare nu få 85 procent av ersättningen i förskott, i vanliga fall är förskottet 75 procent. Cirka 75 miljoner euro kan således betalas ut tidigare än normalt.

Det här grundar sig på att man vill avhjälpa de ekonomiska problem som exceptionellt väder orsakar jordbrukarna. Förordningsändringen gäller Belgien, Spanien, Italien, Lettland, Litauen, Portugal, Polen, Finland, Tjeckien och Ungern.

– Jag tog upp frågan i rådet i juli och denna gång fick vi beslutet snabbt, säger en glad jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

– Vi ska ta vara på möjligheten att höja förskotten maximalt när det gäller arealersättningarna enligt landsbygdsprogrammet.

De höjda förskotten på kompensationsersättning och på ersättning för ekologisk växtproduktion kommer att betalas ut av Landsbygdsverket i oktober. Förskottet på kompensationsersättning uppgår till sammanlagt ca 422 miljoner euro och på ersättning för ekologisk produktion till ca 33 miljoner euro.

Förskotten på miljöersättning betalas ut i november. I förskott betalas på basis av förbindelserna sammanlagt omkring 185 miljoner euro. Ersättningarna enligt miljöavtalen under programperioden 2014–2020 uppgår till ungefär 16 miljoner euro och ersättningarna enligt avtalen om specialstöd under tidigare programperioder uppgår till ca 700 000 euro.

Planerad tidsplan för utbetalning av jordbrukarstöd

Mera information

Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162 356
[email protected]

Jaakko Rinne, stödchef, Landsbygdsverket
tfn 0295 312 383
[email protected]

EU och internationella frågor Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk