Fritidsfiske- ansökningsblanketter 2015

Bidrag som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet

Anvisning allmänt understöd för fiskeribranschens organisationer MMM
Ansökningsblankett allmänt understöd för fiskebranschens organisationer MMM
Anvisning specialunderstöd för främjande av fiskerihushållningen MMM
Ansökningsblankett specialunderstöd för främjande av fiskerihushållningen MMM
Ansökningsblankett specialunderstöd för främjande av fiskerihushållningen MMM

Ytterligare information om de anslag som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet ger

fiskerirådet Eija Kirjavainen, tfn 0295 162404 och
fiskeriöverinspektör Roni Selén, tfn 0295 16 2462).

De som får ett positivt understödsbeslut ska i efterhand lämna en redovisning av användningen av understödet enligt anvisningarna i beslutet. Länken till redovisningsblanketterna:

Blankett för budget och redovisning av statsunderstöd MMM

 

Bidrag som beviljas av NTM-centralerna

Anvisning specialunderstöd NTM
Ansökningsblankett specialunderstöd NTM
Ansökningsblankett specialunderstöd NTM

Fiskeområder kan ansöka om allmänt understöd för fiskeområdesverksamheten.

Ansökningsblankett fiskeområdesverksamhet NTM (pdf)
Ansökningsblankett fiskeområdesverksamhet NTM (Word)

UF-centralen behandlar utbetalningar och redovisningar. Ytterligare information: www.keha-keskus.fi

Utbetalningsansökan främjande av fiskerinäringen

Verksamhetsredovisning