FI SV EN

Landsbygdens livskraft och verksamhetsmiljö

Landsbygdens livskraft ökas med olika projekt som stärker samarbetet och gemenskapen och förbättrar infrastrukturen. På landsbygden kräver tjänsterna och deras tillgänglighet mycket arbete, samarbete och innovationer. Genom att förbättra dataförbindelserna ökas verksamhetsmöjligheterna bland företagare på landsbygden och trivseln bland invånare på landsbygden. Genom åtgärder som anknyter till fritid och kulturprojekt ökas bl.a. ungdomarnas verksamhetsmöjligheter och aktivitet. För tjänster för äldre och deras livskvalitet kan sökas lösningar med hjälp av projektåtgärder.  

Närmare upplysningar
Marianne Selkäinaho, tfn 0295 16 2218,
E-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [marianne.selkainaho]

 

På andra webbplatser
Landsbygd.fi: Projektstöd
Landsbygd.fi: Praktiska exempel

Mavi.fi: Projektstöd för landsbygden