Import av animaliska livsmedel

Till animaliska livsmedel hör bl.a. kött, köttberedningar, mjölk, mjölkbaserade produkter, fiskprodukter, fågelägg och äggprodukter, biodlingsprodukter, grodlår och sniglar. Med "import" avses införsel av animaliska livsmedel från länder utanför EU ("tredje länder"). Om importen gäller införsel av livsmedel från Norge eller fiskprodukter från Island, betraktas importen inte som införsel från tredje länder utan som införsel från inre marknaden, dvs. som införsel från ett annat EU-land.

Importvillkoren är en aning olika beroende på om det gäller kommersiell import, import av prov eller om det gäller livsmedel som passagerare tar in i landet eller som skickas till en privatperson per post. Villkoren för import från tredje länder är i regel harmoniserade i EU-lagstiftningen, dvs. samma villkor gäller för alla EU-länder, dock med vissa undantag. Även på EU-planet finns områden som inte är harmoniserade, dvs. medlemsländer har egna importvillkor för vissa livsmedel. Sådana icke-harmoniserade livsmedel är bl.a. kött från reptiler och levande sötvattenkräftor.

Ytterligare information och länkar:

Nationell lagstiftning om villkoren för import av animaliska livsmedel

Kommissionens skyddsbeslut som begränsar import

Mer information