Stöd för fiskerinäring

Företag, organisationer och andra organ kan ansöka om stöd för utvecklings- och investeringsprojekt enligt målen för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020.

Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014-2020

Ansökan och anvisningar

Ansökning via nätet - Hyrrä

Projekt för utveckling av fiskerinäringen från och med år 2000 och för projekten beviljade stöd

 

Operativa program för fiskerinäring i Finland 2007-2013

Årsberättelse 2014

 

I Finland finns ett system med fiskeriförsäkringsstöd som gäller fiske inom havsområdet. Ytterligare uppgifter om systemet ges av NTM-centralen i Egentliga Finland och de regionala fiskeförsäkringsföreningarna.

Godkända fiskeriförsäkringsföreningar

Etelä-Suomen kalastusvakuutusyhdistys
Mariankatu 18 A 10, 48100 KOTKA
puh. 0500-253 261
Teemu Tast teemu.tast@kymp.net


Nylands Fiskeriförsäkringsförening
PB 16, 10601 EKENÄS
puh. 0400-473 257
Mika Kiuru Mika.Kiuru@lahitapiola.fi


Åbolands Fiskeriförsäkringsförening
Köpmansgatan 5, 21600 PARGAS
puh. 02-4585 100 faksi 02-4583 251
Kaj Mattsson kaj.mattsson@abofish.net


Satakunnan kalastusvakuutusyhdistys
Valkkimyllynkuja 2
20540 TURKU
puh. 0400-525 323
Timo Saarinen timo.saarinen@airistovelkua.fi


Österbottens Fiskeriförsäkringsförening
Fredsgatan 20, 65100 VASA
puh. 06-3218 400, 06-3218 403, 0500-262001 faksi 06-3218 401


Pohjanmaan kalastusvakuutusyhdistys
Niittykatu 7, 92100 RAAHE
puh. 08-222 222 faksi 08-222 232

Mer information

Harri Kukka, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162377