Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet informerar
Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2018 15.52
Pressmeddelande

Att använda hästspillning och naturgödsel från andra produktionsdjur i energiproduktion ska bli enklare från och med den 15 november. Efter lagändringarna krävs det inte längre något tillstånd för förbränning av naturgödsel i anläggningar som har en effekt på högst 50 megawatt. Det har också tagits fram anvisningar för förbränningen.

Ändringar som underlättar förbränning av naturgödsel har införts i miljöskyddslagen och i lagen om animaliska biprodukter.

Tidigare har lagstiftningen tillåtit förbränning av naturgödsel endast i avfallsförbränningsanläggningar. Förbränning i små och medelstora enheter med en bränsleeffekt på högst 50 megawatt anses nu vara energiproduktion, inte avfallsförbränning. I miljöskyddslagen anges också vissa undantag som medför ytterligare lättnader när det gäller gödselförbränning. Undantagen gäller bl.a. kraven på förbränningstemperatur och fastställandet av utsläppsgränsvärden.

Genom lagändringarna förverkligas regeringsprogrammets mål om att tillåta hästgödsel inom energiproduktionen. Målet ingår i ett mer omfattande spetsprojekt. Det uppstår ca 500 000–700 000 ton hästgödsel per år. Efter ändringarna i lagstiftningen beräknas högst ca 100 000 ton hästgödsel varje år gå till förbränning.

Anvisningen har utarbetats av miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Mer information:

Ändringarna i miljöskyddslagen:

Sami Rinne, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 361, fornamn.efternamn@ym.fi

Ändringarna i lagen om animaliska biprodukter:

Kirsti Huovinen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 182, fornamn.efternamn@mmm.fi