Hoppa till innehåll
Media

Den första gemensamma turnén för alla tre aktörer
Framtiden för smarta landsbygdsområden och för jordbruket skapas tillsammans

Utgivningsdatum 12.2.2020 13.20 | Publicerad på svenska 12.2.2020 kl. 15.44
Pressmeddelande

Under den riksomfattande turnén Smart landsbygd letar man efter de komponenter som krävs för att utveckla landsbygdsområdena och jordbruket under det nya årtiondet. Det ordnas femton regionala evenemang där man kommer att diskutera innehållet i den framtida nationella landsbygdspolitiken, skärgårdspolitiken och EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Samtidigt tar man fram teman för de regionala prioriteringarna inom landsbygdsutvecklingen och för de lokala strategierna för utveckling av landsbygden.

Sättet att agera och tänka i nya banor är det smarta

– Det smarta tar sig uttryck i förnyelse och mångsidighet, både funktionellt och begreppsmässigt, sade Minna-Mari Kaila, avdelningschef för jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning, när turnén inleddes.

– I smarta landsbygdsområden och gårdsbruksenheter tar man fram fiffiga och hållbara lösningar genom att utnyttja teknik på ett smidigt sätt och genom att vara påhittiga. Det är inte bara tekniken som är smart, utan också sättet att agera resurssmart, betonade Kaila.  

Regionerna uppmuntras bedriva omfattande framtidsarbete

Turnén Smart landsbygd lyfter fram förhållandet mellan jordbruk och landsbygd. I samband med att turnén inleddes konstaterade Kaila att jordbruket och landsbygden inte är varandras synonymer.

Jordbruket är en näring som i många landsbygdsområden fortfarande utgör en viktig bransch. Att jordbruket utvecklas är viktigt för hela Finland. Landsbygden ses som en bredare plattform där verksamhetsförutsättningarna inte bara påverkar möjligheterna inom näringsverksamheten utan också vardagen för lantbruksföretagaren och andra invånare och företagare på landsbygden. 

Den nationella landsbygdspolitiken, skärgårdspolitiken och EU:s gemensamma jordbrukspolitik bildar en helhet som tillsammans utvecklar landsbygdsområdena och jordbruket. Det här är den första gemensamma turnén för de tre aktörerna.

Turnén förenar den nationella politiken och EU-politiken

Det material som samlas in under turnén kommer att utnyttjas i beredningen av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027, i beredningen av den gemensamma jordbrukspolitiken och CAP-strategiplanen för finansieringsperioden 2021–2027, i fastställandet av prioriteringar för landsbygdsutvecklingen i regionerna (under ledning av närings-, trafik- och miljöcentralerna) samt i de lokalt ledda strategierna för landsbygdsutveckling (under ledning av Leadergrupperna). 

Regionerna får också sin röst hörd i samband med det riksomfattande evenemanget Landsbygdsparlamentet 2020, som utgör turnéns kulmen och som ordnas i Kurikka den 1–3 oktober. Under evenemanget presenteras en resumé av turnén.

Mer information:

Administration EU och internationella frågor Landsbygd Mat och jordbruk