Hoppa till innehåll
Media

Utbetalningen av toleransstöd inom yrkesfiske har inletts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2008 10.40
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet samt TE-centralernas fiskerienheter har behandlat alla ansökningar om toleransstöd inom yrkesfiske och utbetalningen av stöden har inletts. Toleransstödet utbetalas utgående från 2006 och 2007 års fiskeuppgifter och uppgår år 2008 till sammanlagt ca tre miljoner euro. Stödet utbetalas i alla kustområden, mest i områdena för Egentliga Finlands och Österbottens TE-centraler.

En stark ökning i sälbeståndet i havsområdet på 2000-talet har försämrat avsevärt kustfiskets lönsamhet och framtidsutsikter. För att avhjälpa detta allvarliga problem inledde jord- och skogsbruksministeriet 15.2.2008 ansökan om utbetalning av toleransstöd inom yrkesfiske. Stödet betalas de yrkesfiskare som trots skador av säl fortsätter med fisket och åtar sig att följa förvaltningsplanen för sälbestånden i Östersjön.

Toleransstödet utbetalas ur medel inom det operativa programmet för fiskerihushållningen i Finland 2007–2013 som Europeiska kommissionen har godkänt. I finansieringen ingår medel från Finska staten och Europeiska unionen. Enligt programmet kan ett årligt toleransstöd utbetalas fram till år 2013.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Timo Halonen, tfn 09-160 533 64, 040 837 43 63
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 09-160 531 62, 0400 392 011