Hoppa till innehåll
Media

En övergång till individuella kvoter inom yrkesfisket under beredning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.7.2015 15.13
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet börjar bereda införande av individuella kvoter för yrkesfisket i havsområdena som en del av en omfattande regeringsproposition om den nationella verkställigheten av EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Målet med reformen är att förbättra lönsamheten inom yrkesfisket. Exempelvis i Sverige och Estland har införandet av motsvarande system lett till en betydande förbättring av lönsamheten inom branschen.

För närvarande fiskar yrkesfiskarna strömming, vassbuk, lax och torsk inom ramen för Finlands gemensamma nationella kvoter, och fisket regleras genom statliga åtgärder. I fortsättningen är avsikten att till allt större del överföra beslutanderätten och ansvaret för utnyttjandet av fiskekvoterna på de enskilda företagen och fiskarna. Avsikten är att Finlands nationella fiskekvoter ska fördelas mellan fiskeriföretag och fiskeriföretagare enligt ett visst fördelningsförhållande. De kan därmed optimera sin egen kvot för fisket för att få bästa möjliga pris för fisken, vilket sannolikt också jämnar ut utbudet på fisk. Företagens kvotandelar ska vara i kraft i flera år, vilket möjliggör en långsiktigare planering av företagens verksamhet och investeringar i företagsverksamheten på lång sikt.

Ur administrativ synpunkt är ett system med individuella kvoter mer komplicerat än Finlands nuvarande regleringssystem. Det nya systemet införs tidigast i början av 2017, eftersom beredningen av det förutsätter att många olika helheter tas i beaktande. Så rättvisa och fungerande lösningar som möjligt bör utredas bl.a. när det gäller tillämpningen av systemet på olika former av fiske, grunderna för fördelningen av kvoterna mellan företagen, regler för användningen av kvoterna, övervakningen av systemet och datasystem samt huruvida kvoterna ska vara avgiftsbelagda.

Jord- och skogsbruksministeriet har ordnat två öppna seminarier om kvotsystemet, och under april och maj har ministeriet samlat in synpunkter genom en enkät som var öppen för alla och där ovannämnda frågor lades fram på ett mångsidigt sätt. Av de företag och företagare som svarade på enkäten understödde ungefär två tredjedelar en övergång till individuella kvoter inom fiske av strömming och vassbuk och cirka tre fjärdedelar inom laxfiske.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

Fiskeriråd Risto Lampinen, tfn 0295 162 458

förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Kimmo Tiilikainen