Hoppa till innehåll
Media

Ansökan om att Pyttis godkänns som fri från VHS antogs

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2008 13.02
Pressmeddelande -

Finlands ansökan om att godkänna fiskodlingarna i Pyttis kommuns område som fria från VHS antogs i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa i Bryssel. Restriktionsområdet som inrättats på grund av VHS-sjukan kan avvecklas när beslutet publiceras i kommissionens officiella tidning i vår.

Virussjukan VHS påträffades i fiskodlingarna i havsområdet i Pyttis kommuns område år 2000 och 2001. Odlingarna blev fria från sjukan med hjälp av kortvariga produktionsstopp som utfördes i samarbete med veterinärmyndigheterna. Under åren 2006 - 2007 utförde myndigheterna effektiviserade kontroller för att säkra att sjukan var utrotad. I januari 2008 skickades ansökan till EU-kommissionen.

Programmet som siktar till att utrota VHS-sjukan fortgår på Åland. Inom restriktionsområdet i Nystad, Pyhäranta och Raumo pågår som bäst ett provtagningsprogram som har som mål att påvisa att man har övervunnit VHS-sjukan.

VHS-sjukan smittar inte till människor och symptomfria fiskar kan användas som livsmedel. Regnbågsforell är den känsligaste arten för VHS. Dödligheten varierar enligt förhållandena från ringa upp till 40 procent.

Ytterligare information:
veterinäröverinspektör Riitta Rahkonen, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn 09-160 532 80, 040-356 76 75
länsveterinär Antti Nurmi, Länsstyrelsen i Södra Finland,
tfn 071 873 26 70, 0400 217 9 91
veterinärinspektör Hanna Kuukka-Anttila, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 020 77 243 31