Hoppa till innehåll
Media

Ansökan om investeringsstöd för gårdarnas värmeanläggningar inleds i slutet av sommaren

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2008 11.11
Pressmeddelande -

Den första omfattande ansökningsomgången som rör investeringsstöd inom det nya systemet för finansieringsstöd för jordbruket inleds i oktober i år. Ansökningstiden löper ut i början av januari 2009.

Avsikten är att ansökan inleds i början av augusti då man kan ansöka om stöd för värmeanläggningar som använder inhemsk energi för uppvärmning av såväl produktionsbyggnader som bostadshus. Om man väljer att flytta en pälsfarm som ligger inom ett grundvattenområde till någon annan plats kan man i augusti även söka stöd för detta. Vidare är det möjligt att få stöd när man skaffar större burar för pälsdjur. Ansökningstiden löper ut i mitten av september och stödbesluten fattas före slutet av oktober.

Den ansökan som inleds i oktober gäller i huvudsak objekt enligt kommissionens beslut om nationella stöd för Södra Finland (det så kallade 141-stödet), dvs. ladugårdar för mjölk- och köttboskap, fårhus, getstall, häststall, växthus och grundliga saneringar inom svin- och fjäderfäskötseln, värmeanläggningar för produktionsbyggnader samt ersättande av traditionella hönsburar med inredda burar. Kommissionens 141-beslut gäller enbart för Södra Finland, men avsikten är att samma objekt ska få stöd i hela landet. Närmare beslut om övriga stödobjekt fattas på hösten. Besluten om stöd tas i februari-mars.

Stödet för utbyggnadsinvesteringar inom svin- och fjäderfäskötseln år 2009 kräver kommissionens tillstånd, och beror på marknadsläget.

Ansökningstiden för stöd för täckdikning och inköp av mark i specialsituationer inleddes 28.5 och går ut 30.6. Ministeriet uppmanar arbets- och näringscentralerna att fatta besluten senast i slutet av augusti.

Ansökningstiden för stöd till unga odlare inleddes 12.5. Ansökningstiden är kontinuerlig.
Avsikten är att ansökningar som lämnas senast 30.6 avgörs av TE-centralerna senast i slutet av augusti. På samma sätt ska ansökningar som lämnas in senast i mitten av september avgöras senast i slutet av oktober och ansökningar som inkommit i början av januari ska avgöras i februari-mars.

Enligt lagen om strukturstöd till jordbruket som trädde i kraft i början av i år kan byggandet inte inledas förrän beslutet om investeringsstöd har meddelats. Därför ska både ansöknings- och handläggningstiden vara kort. Ansökningarna ska ifyllas noggrant och de bilagor som behövs måste finnas med eftersom det inte är möjligt att senare korrigera stora brister i planerna eller kalkylerna. Bristfälliga ansökningar kommer att avslås.

Enligt ministeriets anvisningar ska TE-centralerna i regel ta beslut om strukturstöd som flyttats från tidigare år till år 2008 inom juni månad. Årets medel är bundna till stödbeslut som gäller gamla ansökningar. De ansökningar som lämnas in under ansökningsomgångarna i slutet av året finansieras i huvudsak med 2009 års anslag.

Mer uppgifter från jord- och skogsbruksministeriet:
jordbruksråd Esko Juvonen, tfn (09) 160 53345, 040 733 6218
överinspektör Hannu Porkola, tfn (09) 160 54247, 0400 736 631