Hoppa till innehåll
Media

Ansökningsförbud för investeringsstöd till jordbruket

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.7.2007 9.08
Pressmeddelande -

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning införs i dag 5.7 ansökningsförbud för investeringsstöd till jordbruket med vissa undantag. Ansökningsförbudet upphör att gälla när riksdagen har godkänt en ny lag för finansieringen och stödsystem enligt denna lagstiftning kan tas i bruk. Målsättningen är att ett nytt finansieringssystem kan initieras i början av år 2008.

Redan mottagna stödansökningar för cirka 40 miljoner euro och ansökningar om räntestödslån för 70 miljoner kommer att sakna finansiering i år på grund av att anslagen är förbrukade. Avsikten är dock att finansiera de ansökningar som uppfyller alla villkor med kommande anslag, men önskemålet är att den återstående rest som överförs till nästa år inte skall öka mer.

Regeringen har för avsikt att under hösten lämna en proposition till riksdagen om jordbrukets strukturfinansiering under åren 2008-2013. Under hösten bereds även de förordningar som utfärdas i enlighet med lagen. Lösningen för 141-stödet kan även för sin del påverka nivån på investeringsstödet till jordbruket.

I samband med reformen sker vissa ändringar i stödsystemen och stödvillkoren. Ministeriet anser att det är mer jämlikt att en så stor del av stödet som möjligt söks och beviljas med de villkor som gäller under den tid projektet genomförs. En fördel med det nya systemet kommer att vara att en betydligt snabbare behandling eftersträvas än i dag av mottagna ansökningar.

Vissa stödobjekt berörs inte av ansökningsförbudet. Under slutet av år 2007 är det fortfarande möjligt att söka startstöd för unga odlare, stöd för markköp, stöd för byggande av bostadsbyggnad samt för arkitektoniskt eller kulturhistoriskt värdefulla objekt och för vård av ursprungsmiljö, stöd för anskaffning av avelsfår och avelsnötkreatur samt stöd för flyttning av pälsdjursfarmer från grundvattenområden.

Ytterligare information:
överdirektör Heimo Hanhilahti, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 3311,
040 513 2120
överinspektör Hannu Porkola, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 4247,
0400 736 631
enhetschef Carl-Gustav Mikander, Landsbygdsverket, tfn 020 7725 682, 040 5877266