Hoppa till innehåll
Media

Ansökningstiden för investeringsstöd för gårdsbruk börjar inom kort

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2009 7.06
Pressmeddelande -

Avsikten är att höstens ansökningsomgång öppnar i mitten av oktober och slutar den sista november.

Tiden för ansökan fastställs efter statsrådets beslut om förordningen om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk i oktober. Förordningen gäller såväl höstens ansökningsomgång 2009 som 2010 års ansökningsomgångar. I förordningen ingår också bestämmelser om stödobjekten och stödbeloppet år 2010.

Från början av 2010 ingen frihet från överlåtelseskatt vid förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet

På grund av ändrade EU-bestämmelser har det från och med mars 2009 varit möjligt att söka räntestödslån för förvärv av bebyggda jordbruksfastigheter i stället för förvärv av bebyggd mark. Alla som planerar fastighetsförvärv av denna typ ska ta i beaktande att från början av 2010 kan frihet från överlåtelseskatt inte längre tillämpas vid förvärv av bebyggda jordbruksfastigheter.

Förutsättningen för att man ska få befrielse från överlåtelseskatt är att man beviljats räntestödslån för finansiering av förvärvet. I år kan lån sökas fram till slutet av november. Räntestödslån måste sökas enligt det preliminära köpebrevet eftersom något slutligt avtal om förvärvet inte kan tecknas före stödbeslutet. För att man ska bli befriad från överlåtelseskatt ska även det slutliga köpebrevet tecknas i år.

Frihet från överlåtelseskatt vid fastighetsförvärv i samband med startstöd till unga jordbrukare fortsätter på samma sätt som hittills, dvs. friheten gäller för hela förvärvet. Det ska lämnas ett förslag i frågan till kommissionen. Överlåtelseskatten är fyra procent av fastighetens räntestödsbelånade köpeskilling.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Hannu Porkola, tfn 09-160 54247, 0400 736 631