Hoppa till innehåll
Media

Antti-Jussi Oikarinen blir Landsbygdsverkets överdirektör

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2017 14.02
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt agroforstmagister Antti-Jussi Oikarinen till tjänsten som överdirektör för Landsbygdsverket för tiden 1.5.2018 – 31.12.2018. Oikarinen har skött tjänsten som visstidsanställning sedan den 1 maj 2017.

Att tillsätta tjänsten som överdirektör för Landsbygdsverket för viss tid fram till slutet av år 2018 hänger samman med ämbetsverksreformen som förenar Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster till ett nytt verk, Livsmedelsverket, som inleder verksamheten vid ingången av år 2019.

Landsbygdsverket sköter uppgifter som gäller verkställighet av jordbruksstöd, landsbygdens företags- och projektstöd samt marknadsstöd och svarar för användningen av Finlands nationella stöd och medlen ur EU:s garantifond och landsbygdsfond. Verket, som inrättades år 2007, ligger i Seinäjoki.

Ytterligare information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 040 029 1910