Hoppa till innehåll
Media

Årets stöd för biodling är 25 euro per bisamhälle

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2023 14.17
Pressmeddelande

Statsrådet fattade på torsdagen beslut om det nationella stödet för biodling enligt antalet bisamhällen. År 2023 är det 25 euro för varje övervintrat och odelat bisamhälle, vilket är 5 euro mer per samhälle än 2022. Enligt uppgifter från tidigare år betalas sammanlagt cirka 0,81 miljoner euro i stöd till uppskattningsvis 450 biodlare.

Syftet med stödet är att kompensera de konkurrensnackdelar som följer av Finlands ogynnsamma förhållanden samt trygga en fortsatt biodling och näringens möjligheter till utveckling i Finland.

För att få stöd måste biodlaren ha minst 15 övervintrade bisamhällen år 2022. Vidare måste odlaren ha fått försäljningsinkomster från biodlingen och följt bestämmelserna i djurregisterlagstiftningen. Stödet betalas ut av Livsmedelsverket.

Ytterligare information:
Mika Survonen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 215, mika.survonen(at)gov.fi
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 347, juha.vanhatalo(at)gov.fi

Bioekonomi Djur och växter Mat och jordbruk