Hoppa till innehåll
Media

Hållbara klimatlösningar i Arktis väckte diskussion i Rovaniemi

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2018 12.03 | Publicerad på svenska 20.9.2018 kl. 12.41
Nyhet

Det internationella forumet Arctic Resilience som jord- och skogsbruksministeriet ordnade i Rovaniemi den 10 - 11 september 2018 sökte lösningar på hur resiliensen i Arktis ska stärkas. I forumet som ägde rum i Forststyrelsens hus Pilke deltog ungefär hundra Arktis-experter från de nordiska länderna, Förenta staterna, Kanada och Ryssland.

Deltagarna underströk betydelsen av samarbete och tvärvetenskaplig forskning samt de lokala samhällenas roll i att främja resiliens. Urfolkens kunskap och de lokala invånarnas behov ska enligt deltagarna beaktas i all verksamhet som stärker resiliensen.

Även behovet av extra resurser för anpassningsåtgärderna lyftes starkt fram i diskussionerna. Eventuella finansieringskällor är bland annat Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO, EU:s program Horisont 2020 och LIFE-instrument som satsar både på motverkandet av och anpassningen till klimatförändringen. 

Resiliensarbetet är redan nu aktivt och intensivt i Arktis, men tätare samarbete och spridning av goda erfarenheter behövs i framtiden allt mer. Forumet var ett bra instrument för detta ändamål. Det internationella samarbetet ska stärkas ytterligare i framtiden. 

Forumet en bra plats för att sprida information och god praxis

De praktiska exemplen på första dagen handlade om bland annat utveckling av skräddarsydda informationspaket som kommuner kan använda som stöd i klimatarbetet, användning av digitala berättelser i urfolkens mentalvårdsarbete samt insamling av miljöinformation med hjälp av en mobilapplikation. 

Andra dagens teman gällde bland annat resiliensprojekt som det arktiska rådets sex olika arbetsgrupper arbetar med samt utbildningar som ger beredskap för nya väder- och klimatrelaterade risker. Invånarnas säkerhetsutbildning är till exempel nödvändig i Lappland på grund av långa avstånd. Röda Korset har också stärkt beredskapen för de ökade riskerna i Arktis. I anförandena togs också upp praktiska åtgärder, såsom restaurering av våtmarker och renskötselns förmåga att anpassa sig till klimatförändringen.

I samband med forumet ordnades också en workshop för unga. Lokala gymnasieelever spelade ett nytt diskussionsspel om arktiska resiliensfrågor, Tivoli Utopia. Spelet, som ska översättas till engelska, kan också i fortsättningen spelas i Pilke. 

Arktis behöver snabbt nya hållbara klimatlösningar (jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma pressmeddelande 11.9.2018)
Lukiolaiset kurkistivat tulevaisuuteen tiedekeskus Pilkkeessä (www.metsa.fi 12.9.2018, på finska)
The potential of the finnish arctic bioeconomy depends on entrepreneurial spirit and cooperation (Policy Brief, Luke 27.8.2018, på engelska)
Red Cross Arctic Disaster Management Study (Finlands Röda Kors 3.9.2018, på engelska)
Möjligt att förbereda sig för väder- och klimatrisker (SIETO-projektet, www.tietokayttoon.fi 10.9.2018)

Ytterligare information:

Saara Lilja-Rothsten, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2060, fornamn.efternamn@mmm.fi
Heidi Alatalo, planerare, tfn 0295 16 2046, fornamn.efternamn@mmm.fi

 
Pipaluk Lykke berättade om projektet Arctic Nomads som siktar till att stärka inuiternas traditionella hundspannskultur i Grönland. Projektet ger inuiterna näringsmöjligheter och förbättrar deras fysiska och psykiska hälsa. Hundspannskulturen lever starkt även i Alaska och Kanada. Foto: Otto Ponto  
Beredskap EU och internationella frågor Klimatförändring Natur och klimat ursprungsfolk