Hoppa till innehåll
Media

Utvärdering: Leadergrupperna fungerar som drivkrafter för lokalt ledd utveckling och ökar känslan av samhörighet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2020 11.33 | Publicerad på svenska 31.1.2020 kl. 10.43
Pressmeddelande
Leader-logo

Leadergrupperna utvecklar landsbygdsområdena enligt lokalt ledda strategier. I framtiden ska Leadergrupperna stärka innovativiteten och rollen som lokala utvecklare samt förenkla förvaltningen, säger en färsk utvärdering av Leaderarbetet. Enligt utvärderingen fungerar Leadergrupperna som möjliggörare, regionutvecklare och rådgivare i utvecklingen av landsbygden samt som plattformar och kanaler som ger en möjlighet att medverka i den lokala utvecklingen.

Leaderarbetets mervärde uppkommer av både arbetssättet och det praktiska arbetet i Leadergrupperna. Leader stärker de lokala människornas och samhällenas engagemang när det gäller att utveckla den egna regionen. Grupperna skapar socialt kapital, lim, som hjälper att bygga upp nätverk mellan aktörerna.

Inom Leaderarbetet ges lokala utvecklare ansvar. Det lokala ansvaret tar sig uttryck bland annat i att Leadergrupperna ges frihet och ansvar att utarbeta och genomföra en lokal strategi och att välja ut små och lokala företag och projekt för finansiering. Att ta fram och genomföra lokala utvecklingsstrategier i samarbete med regionens aktörer på ett sätt som präglas av delaktighet aktiverar och kanaliserar resurser till att utveckla regionen.

Med Leader avses en helhet som utgörs av principerna och förvaltningsmodellen för lokalt ledd utveckling. Dessa principer  handlar om regional förankring, nedifrån och upp, lokalt partnerskap, mångsektoriell verksamhet, innovativt grepp, interregionalt och internationellt samarbete samt nätverksbildning.

I framtiden ska Leaderarbetet stärkas bland annat genom att man utvecklar förvaltningsmodellen

Leaderarbetets lokala förankring är uppskattad. I synnerhet i små kommuner och glesbygder har Leaderarbetet en stor betydelse. Den anses till och med vara ett livsvillkor. Rekommendationerna i utvärderingen gäller främst att stärka Leaderprinciperna och utveckla förvaltningsmodellen på ett djärvt sätt. För att Leadergruppernas innovativitet ska kunna ökas krävs både fler nätverk och nätverkande. Leadergruppernas roll som en förening bör stärkas och förvaltningen ska stödja gruppernas roll som drivkrafter för den lokalt ledda utvecklingen. Jord- och skogsbruksministeriets, Livsmedelsverkets, närings-, trafik- och miljöcentralernas och Leadergruppernas roller ska förtydligas.

Utvärderingen av Leaderarbetet är ett led i arbetet med att utvärdera Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. Materialet har samlats in brett inom och utanför Leaderkedjan. Utvärderingen gjordes under perioden november 2018–december 2019. Konsultbyrån för regionutveckling (MDI) analyserade Leaderarbetet tillsammans med Ruraliainstitutet vid Helsingfors universitet.

Kort om Leader:

Leaderarbetet innebär lokalt ledd utveckling av landsbygden. För Leaderarbetet har inom landsbygdsprogrammet reserverats sammanlagt 300 miljoner euro i offentlig finansiering under programperioden 2014 – 2020. Leader drar också in en betydande mängd privat finansiering och volontärarbete. Leadergrupperna kan använda landsbygdsprogrammets projekt- och företagsfinansiering och tillämpa en finansieringsform som är typisk bara för Leader, det vill säga temaprojekt. Läs mera: landsbygd.fi

Ytterligare information:

EU och internationella frågor Programperiod