Hoppa till innehåll
Media

Arvo Kokkonen Lantmäteriverkets nya generaldirektör

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2012 9.19
Pressmeddelande -

Regeringen utsåg i dag överdirektör Arvo Kokkonen till Lantmäteriverkets nya generaldirektör för tiden 1.9.2012 - 31.8.2019. Tjänstens nuvarande innehavare Jarmo Ratia går i pension.

För tillfället arbetar Arvo Kokkonen som överdirektör vid Lantmäteriverket. Kokkonen har arbetat med olika uppgifter inom verkets verksamhetsområde under nästan hela yrkeskarriären. Åren 2004–2006 var Kokkonen anställd som lantmäteriråd vid jord- och skogsbruksministeriets avdelning för landsbygd och naturresurser och svarade för Lantmäteriverkets resultatstyrning.

Till utbildningen är Kokkonen diplomingenjör i lantmäteri.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet
förvaltningsdirektör Eeva Pystynen, tfn 0295 16 2357