Hoppa till innehåll
Media

Förordningen om Naturresursinstitutet godkänd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2014 8.17
Pressmeddelande -

Statsrådet tog i dag beslut om förordningen som gäller Naturresursinstitutet (Luke). Institutet som inleder verksamheten vid ingången av år 2015 är Finlands näst största statliga forskningsinstitut. Institutet förenar Forskningscentralens för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Skogsforskningsinstitutets (Metla), Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets (VFFI) och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (Tike) resurser och kunnande. På detta sätt kan man allt effektivare fokusera resurser i synnerhet på produktion av information som bidrar till en hållbar användning av förnybara naturresurser.

Institutet bildar en internationellt och nationellt konkurrenskraftig forsknings- och expertorganisation som utför vetenskaplig forskning och tillhandahåller experttjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet. Förutom forskning och statistikframställning sköter institutet betydande myndighetsuppdrag som gäller bl.a. att bevara genresursernas mångfald inom fiskerihushållningen.

I förordningen finns närmare bestämmelser om institutets uppgifter, direktion och personal. Efter att förordningen har antagits väljer man generaldirektör, placerar personalen och tillsätter en direktion. Institutet kan således inleda verksamheten genast vid ingången av år 2015.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
lagstiftningsrådet Susanna Paakkola, tfn 0295 16 2448
forskningsdirektör Mikko Peltonen, tfn 0295 16 2296