Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av ett bostadsaktieregister inleds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2016 15.22
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för förnyade handlingssätt förordade vid sitt möte den 2 februari digitaliseringen av offentliga tjänster med hjälp av sex projekt. Ett av dessa är grundandet av ett elektroniskt bostadsaktieregister (ASREK). Digitaliseringen av offentliga tjänster är ett av regeringens spetsprojekt.

ASREK-projektet är ett omfattande tväradministrativt samarbetsprojekt som gynnar många parter inom både den offentliga förvaltningen och den privata sektorn. Jord- och skogsbruksministeriet leder projektet och Lantmäteriverket har en central roll i dess beredning.

Med elektroniskt bostadsaktieregister avses ett nytt basregister som gör det möjligt att elektroniskt registrera uppgifter som berör bostadsaktier och ägaruppgifter på samma sätt som man gjort för övriga aktiers del redan från och med 1992. Registret kommer att möjliggöra en elektronisk överföring av ägandet av bostadsaktier och elektronisk pantsättning samt mångsidiga informationstjänster som berör bostäder och bostadsaktiebolag.

Det finns en stark synergi mellan det framtida bostadsaktieregistret och Fastighetsdatasystemet som Lantmäteriverket upprätthåller.

Bostadsaktieregistret gör sitt för att främja boende till rimligt pris. Dessutom underlättar det arbetet för tusentals människor inom fastighetsförvaltning, fastighetsförmedling, vid finansinstitut och inom den offentliga förvaltningen.

Mera information:

avdelningschef Pentti Lähteenoja, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2485
dataadministrationsdirektör Antti Vertanen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2421
innovationsdirektör Antti Kosonen, Lantmäteriverket, tfn 040 522 5812

Lantmäteri och geografisk information