Hoppa till innehåll
Media

Åtgärderna i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland ger rätt till stöd under övergångsperioden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2021 15.08 | Publicerad på svenska 18.2.2021 kl. 8.56
Pressmeddelande
Maaseutu.fi logo

Förslaget till ändring av utvecklingsprogrammet har sänts till Europeiska kommissionen för godkännande. Förslaget till ändring gäller programåtgärderna åren 2021 och 2022, det vill säga under övergångsperioden, som ger rätt till stöd från och med den 8 februari 2021. Ett förslag till ändring som rör EJFLU-återhämtningsinstrumentets tilläggsfinansiering skickas till kommissionen senare.

Utvecklingsprogrammets högsta beslutande organ, det vill säga övervakningskommittén, godkände ändringsförslagen på mötet den 1 december 2020.

Programåtgärderna fortsätter också 2021 - 2022

Under övergångsperioden fortsätter den pågående budgetperiodens åtgärder på normalt sätt, men medlen kommer från den nya periodens budget. Nedan anges särskilt de åtgärder som kommer att ändras under övergångsperioden. De gamla åtgärderna fortsätter, men medlen kommer från den nya periodens budget. 

Rådgivningstjänster

Den gårdsspecifika maximigränsen höjs på grund av övergångsperioden. Planerna för djurens välbefinnande ingår nu också i rådgivningssystemet.


Jordbruksinvesteringar
Stödet till jordbruksinvesteringar fortsätter under övergångsperioden på samma sätt som tidigare. Stödnivån för biogasinvesteringar höjs från 40 procent till 50 procent av den stödberättigande kostnaden. 


Miljöersättningar 
I år förlängs de gällande miljöförbindelserna och miljöavtalen med ett år. Nya femåriga miljöavtal som gäller vård av våtmarker, jordbruksnaturens mångfald och landskapet kan sökas. Ytterligare är det möjligt att ansöka om ersättning för icke-produktiva investeringar för att anlägga våtmarker. 


Leader 
I Leader-åtgärden införs delåtgärd 19.1 beredningsstöd som ska användas för att ta fram lokalt ledda strategier för den kommande perioden. 


Tekniskt bistånd
För övergångsperioden 2021 – 2022 reserveras tekniskt bistånd för att planera och genomföra programmet. 
 
Mer information:
•    Programändring: Tiina Malm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 428,  fornamn.efternamn@mmm.fi
•    Finansiering: Virva Terho, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 141,  fornamn.efternamn@mmm.fi 
 

Administration Landsbygd Mat och jordbruk