Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av en strategi för livsmedelsproduktionen som syftar till hållbara och lönsamma livsmedelssystem inleds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2023 12.34
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en omfattande styrgrupp för att leda och främja genomförandet av åtgärderna i strategin och tillväxtprogrammet för livsmedelsproduktionen . I strategin som nu ska utarbetas fastställs målbilden för hållbara och lönsamma livsmedelssystem. Tillväxtprogrammet syftar till att öka exporten och konkurrenskraften.

Styrgruppen leder och främjar den helhet i fråga om livsmedelsproduktionen som ingår i regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering. Helheten innehåller en långsiktig strategi för den inhemska livsmedelsproduktionen, ett tillväxtprogram för livsmedelsbranschen samt de lagstiftningsprojekt som identifierats i slutrapporten från den parlamentariska gruppen för bedömning av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter. En ministergrupp följer hur styrgruppens arbete framskrider.

Genomförandet av strategin och tillväxtprogrammet tryggar jordbrukets lönsamhet, säkerställer tillväxten av och sysselsättningen inom livsmedelssektorn samt ökar mängden produkter med högt mervärde som också har exportpotential. Samtidigt stöder helheten försörjningsberedskapen och målet för den rena omställningen, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Styrgruppens ordförande är statssekreterare Päivi Nerg. Till styrgruppen har utnämnts ett antal sakkunniga inom livsmedelssystemens olika områden. Gruppens mandatperiod är 30.10.2023–30.4.2027.

Mer information

Päivi Nerg, statssekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 842 9810
Minna-Mari Kaila, avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2013

Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä Mat och jordbruk