Hoppa till innehåll
Media

Nya understöd för produktion av bioenergi

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.8.2008 11.37
Pressmeddelande -

I höst är det möjligt att söka understöd för investeringar i anläggningar som producerar bioenergi samt för utredningar i anslutning därtill. I regel kommer understöden att beviljas för byggande av biogasanläggningar i områden med husdjurskoncentrationer som ger miljöeffekter. Ett vidare mål är att även bistå investeringar i andra större bioenergianläggningar än gårdar.

Understöd kan beviljas för företag, kommuner och andra sammanslutningar. Understödet uppgår till högst 45 procent av de godtagbara kostnaderna. Medlestora företag kan få ett 10 procent högre och små företag ett 20 procent högre understöd.

Avsikten är att endast sådana projekt som inte skulle genomföras utan offentligt stöd, ska beviljas understöd. På detta sätt anses understöden bidra till att skapa nytt företagande på landsbygdsområden. Genom projekten är det möjligt att utveckla nya metoder för produktion av bioenergi, nya produkter och tjänster som även i större utsträckning gagnar bioenergibranschen.

Enligt den förberedande utredningen i samband med utarbetandet av en förordning om understöd för bioenergiproduktion kan 6-10 ganska stora biogasanläggningar köras igång inom de närmaste åren. Det är möjligt att bromsa klimatförändringen genom att man producerar och använder förnybar bioenergi. Samtidigt stärker man också ett hållbart företagande på landsbygden.

Finansutskottet tillströk i dag antagandet av förordningen om understöd för bioenergiproduktion. Uppskattningen i dag är att förordningen kommer att behandlas av statsrådet i september efter förfarandet för anmälan av statligt stöd.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Birgitta Vainio-Mattila, tfn 09-160 529 11, 040 861 7793