Hoppa till innehåll
Media

Brandskyddskraven för lantbrukets byggnader som stöds uppdaterades

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2014 12.52
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat förordningen om brandtekniska krav för lantbrukets husdjurs- och övriga produktionsbyggnader. De nya brandtekniska kraven träder ikraft den 1 augusti. Förordningen som berör byggande som stöds med allmänna medel kan ses som ett komplement till de allmänna brandskyddsbestämmelserna som finns i Finlands Byggbestämmelsesamling.

Målsättningen med uppdateringen är att förtydliga kraven så att de lättare kan användas vid såväl planering av byggnaderna som vid den tekniska granskningen av byggnadsplanerna.

För ventilationskanaler som går genom husdjursbyggnadernas vindsutrymmen krävs nu en bättre brandisolering och ett överhettningsskydd för ventilationsfläktens motor.

Avståndet mellan husdjursbyggnaderna skall vara minst 15 meter, dock med vissa underlättnader för delvis öppna byggnader.

För produktionsbyggnadens elcentral bestäms att ingången endast är utåt mot det fria, med undantag av fjäderfäbyggnader där inre förbindelse även kan tillåtas.

En underlättnad har gjorts angående utrymningsvägens längd mot nödutgångarna i lösdriftsladugårdar och är nu maximum 45 meter i stället för tidigare 30 meter.

Brandvarnarsystem ska finnas i alla stödfinansierade husdjursbyggnader förutom i fjäderfäbyggnader och andra delvis öppna byggnader.

Räddningsplanen skall nu också förses med en underhållsplan för den elektriska utrustningen som finns i byggnaden och dessutom en plan för var eventuella hetarbeten såsom svetsning kan göras i byggnaden.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
planerare Kjell Brännäs, 0295 16 2331