Hoppa till innehåll
Media

De slutliga nivåerna för EU:s direktstöd 2021 fastställda

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2022 14.20 | Publicerad på svenska 3.6.2022 kl. 14.46
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för 2021 för direkta jordbruksstöd som helfinansieras av EU. Direktstöd är grundstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare samt produktionskopplade bidrag för nötkreatur, får och getter samt bidrag för jordbruksgrödor för vissa specialväxter. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 9 juni. EU:s direktstöd betalas för 2021 till ett belopp av sammanlagt cirka 517 miljoner euro. Av denna summa har en stor del betalats ut i december i fjol.

 

     

 

EU:s produktionskopplade bidrag

Maximibelopp, miljoner euro

 Euro/djur eller hektar

 

Mjölkkor, stödområde AB, övriga områden

30,50

618

 

Mjölkkor, åländska fastlandet

1,14

695

 

Mjölkkor, stöområde AB, yttre skärgården

0,36

940

 

Dikor och dikokvigor, åländska fastlandet, det övriga stödområden

8,40

342

 

Dikor och dikokvigor, stödområde AB, yttre skärgården

0,85

546

 

Dikor och dikvigot, stödområde C

6,35

116

 

Tjurar och stutar, stödområde AB, Fastlandsfinland och inre skärgården

13,70

490

 

Tjurar och stutar, ålandska fastlandet

0,60

482

 

Tjurar och stutar, stödområde AB och inre skärgården

0,50

1 240

 

Tjurar och stutar, stödområde C

17,83

146

 

Slaktvigor, stödområde AB, Fastlandsfinland och inre skärgården

1,00

184

 

Skärgårdsvigor, stödområde AB, Fastlandsfinland och inre skärgården

0,15

582

 

Tackor, tödområde AB, Fastlandsfinland och inre skärgården

1,00

53,50

 

Tackor, åländska fastlandet

0,30

125

 

Tackor, stödområde AB, yttre skäergården

0,20

165

 

Hongetter, stödområde AB

0,20

80

 

Slaktlamm och slaktkillingar, hela landet

1,10

33,30

 

Proteingrödor

9,00

117

 

Råg

1,50

82

 

Sockerbeta

1,00

133

 

Stärkelpotatis

3,70

577

 

Frilandsgrönsaker, stödområde AB

1,20

133

 

Sammanlagt

101,08

 

 

Mer information:
Auli Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 162 304
Pirjo Kuusela, specialsakkunnig, tfn 0295 162 138
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 248
E-post: 
[email protected]

  

Djur och växter Mat och jordbruk