Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande har tillsatts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2024 14.04 | Publicerad på svenska 17.5.2024 kl. 8.53
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande för mandatperioden 15.5.2024–14.5.2027. Delegationen följer upp och bedömer hur sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande utvecklas. Delegationen kommer också att gå ut med rekommendationer och ge utlåtanden om olika projekt och förslag som gäller djurens välbefinnande.

Den nuvarande delegationens ordförande, docent Laura Hänninen, fortsätter som ordförande för delegationen. Djurskyddsaktören Taru Säteri har utsetts till vice ordförande. Delegationen har ytterligare 12 medlemmar med suppleanter. Till delegationen hör dessutom en permanent sakkunnig från jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet utser en sekreterare för delegationen.
Delegationens medlemmar ska företräda hundverksamheten, kattverksamheten, hästverksamheten, hobbyverksamhet med exotiska djur, forskningen om sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande, den etiska aspekten på hållningen av sällskaps- och hobbydjur, Livsmedelsverket, myndigheter som utför praktiskt djurskyddsarbete, det frivilliga djurskyddsarbetet, det praktiska veterinärmedicinska arbetet, dem som idkar handel med sällskaps- och hobbydjur samt konsumenterna.

Mer information:

Ytterligare information ges av Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 16 2439, taina.aaltonen@gov.fi och Tiina Pullola, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2108, tiina.pullola@gov.fi
 

Djur och växter