Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Det föreslås att definitionen av kommersiell fiskare ska ändras

Jord- och skogsbruksministeriet
25.2.2021 15.52
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att definitionen av kommersiell fiskare i lagen om fiske och i lagstiftningen som gäller stöd till fiske ska ändras för att ändringen av mervärdesskattelagen som trädde i kraft vid årsskiftet inte ska medföra negativa konsekvenser för det kommersiella fisket och utbudet på inhemsk fisk.

Enligt lagen om fiske delas kommersiella fiskare in i två grupper. Till den första gruppen hör fiskare som fiskar på heltid och till den andra gruppen fiskare som ägnar sig åt deltidsfiske. Den ändring av gränsen för skattskyldighet i mervärdesskattelagen som trädde i kraft vid ingången av 2021 höjde omsättningskravet för fiskare i den första gruppen från 10 000 euro till 15 000 euro eftersom enligt den gällande lagen om fiske hör fiskare vars fiskeinkomster överskrider gränsen för skattskyldighet, till den första gruppen. 

Ändringen av mervärdesskattelagen har haft flera negativa konsekvenser för kommersiellt fiske. Det blir allt svårare för nya fiskare att bli heltidsfiskare och höra till den första gruppen. Därtill hör många av dem som tidigare har hört till den första gruppen nu efter ändringen till den andra gruppen. De håller på att förlora rätten till vissa stöd eller ska i vissa fall till och med bli tvungna att betala tillbaka stöd de redan fått. Allt som allt har ändringen av gränsen indirekt  minskat antalet kommersiella heltidsfiskare och riskerar också att minska utbudet av inhemsk fisk, vilket strider mot regeringsprogrammets mål.

För att undvika dessa oönskade konsekvenser har regeringen föreslagit att definitionen av kommersiell fiskare ändras så att till den första gruppen ska höra de fiskare som har en omsättning på minst 10 000 euro. Framöver ska indelningen i grupper inte längre vara kopplad till gränsen för skattskyldighet. 

Enligt förslaget ska stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) i fortsättningen också kunna beviljas i form av förskott inte bara för utvecklingsprojekt utan också för investeringsprojekt. På så vis vill man göra det lättare för företag att  anpassa sig till de utmaningar som coronapandemin medför.

Lagarna avses träda i kraft den 1 maj 2021. Lagarna ska dock tillämpas på de registrerings- och stödansökningar som lämnats in den 1 januari 2021 eller därefter. På detta sätt ser man till att ändringen av mervärdesskattelagen inte medför allt för många negativa konsekvenser för fiskarna.

Mer information:
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 494, orian.bondestam(at)mmm.fi
 

Fiskar